Investovali jste do bytu? Se sousedé.cz ochráníte vaši investici

hypotéka

Moderní technologie pronikají i do oblasti správy rezidenčních nemovitostí. Podle Českého statistického úřadu existovalo ke dni 15. 12. 2021 v České republice celkem 72 422 SVJ (Společenství vlastníků jednotek, dále jen “SV”).  Díky službě sousedé.cz máte možnost být aktivním členem SV, aniž byste se života v bytovém domě dennodenně účastnili. 

Odpovědnost vlastníků za správu společného majetku 

Jako vlastník bytové jednotky se automaticky dle Občanského zákona č. 89/2012 Sb.,  stáváte v den nabytí majetku členem SV. Správa bytového domu a komunikace mezi jednotlivými vlastníky bytových jednotek není snadná. Každý hájí své zájmy, někdo více v duchu bydlícího rezidenta, někdo více z pohledu investora. Každopádně společné části domu se musí udržovat společně a jsou nedílnou součástí vlastnictví bytové jednotky (dále jen BJ). Součástí chodu SV a bytového vlastnictví je i každoroční Shromáždění vlastníků, které je i nejvyšším orgánem SV a dává mandát voleným statutárním zástupcům k jednání. Pro chod domu je nezbytné na shromáždění projednat jak povinnosti uvalené legislativou (př. schválení účetní závěrky, rozpočtu, zprávě o hospodaření), tak i zásadní témata technicko-ekonomická a investiční,  která budou udržovat kvalitu života a zvyšovat hodnotu nemovitosti. Divili byste se, kolik vlastníků je apatických a neúčastní se dění v domě, i když jejich chování má pak přímý dopad na jejich majetky a rodinné rozpočty ve formě následného vyúčtování nákladů. Je chybou domnívat se, že otázky chodu domu SV se vás jako vlastníků BJ netýkají. Právě naopak. Díky službě sousedé.cz budete stále v obraze. Neunikne Vám žádné téma, dění v domě, důležitá hlasování, závady ani havárie, statutární dokumenty, smlouvy, finanční výkazy ani technické protokoly a zprávy z kontrol a revizí.  Veškeré informace máte stále při sobě, dostupné z mobilního telefonu, tabletu, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Služba je na trhu etablována již více jak 15 let a chrání desetitisíce vlastníků a jejich majetky. Služba je k dispozici k vyzkoušení zdarma a následně se platí dle počtu BJ. Již od 15 Kč/měsíčně dokážete spravovat svůj majetek v řádů milionů Kč. Dokoupit si lze ale i další služby, jako například hlídání exekucí a insolvence členů společenství, aby byl výbor SV vždy v obraze a jako řádný hospodář nezmeškal žádné insolvenční řízení a včas vymáhal pohledávky dlužníků. 

Informace o dění v domě neustále po ruce

Základem služby je vyspělá aplikace, která je napojená na katastr nemovitostí. Pomocí aplikace jste tak schopni jednoduše administrovat správu členů, jejich kontakty i vlastnické podíly. Komunikovat dokážete jak hromadně, tak selektivně dle uživatelských rolí, nebo jen v soukromém chatu 1:1. Aplikace dokáže automaticky sledovat změny v majetkových poměrech a hlásit změny výboru SV, který pak koriguje evidenci vlastníků i dává pokyny správci nemovitostí k úpravě evidence a podkladů pro rozúčtování nákladů na služby. Každá společnost má svůj interní informační systém. Stejně tak SV je právnickou osobou, která spravuje majetky v řádu desítek až stovek milionů Kč, dle závislosti počtu BJ. Díky aplikaci jste schopni efektivně řídit celou agendu SV z pohledu výboru SV. Jako vlastníci BJ máte možnost klást dotazy, dávat podněty k řešení, diskutovat nad chodem domu, pomáhat svou profesní odborností výboru a podílet se na rozhodování. Skrze nástroje jako je hlášení závad a havárií, kalendář, dokumentové uložiště, online hlasování a nástěnku jste stále v obraze o dění v domě. Dostáváte jak notifikace emailové, tak do mobilní aplikace. Diskutovat a postovat nové zprávy můžete rovnou z terénu nebo i z dovolené.

Konec s neusnášeníschopností

Středobodem dění v SV je každoroční shromáždění vlastníků. Jeho příprava a následná realizace s fyzickým hlasováním zabere členům výboru mnoho energie, času i financí. Hlasování na schůzích bývá pro vlastníky jednotek svízelné. Mnohdy se stává, že i přes veškeré úsilí výboru o svolání shromáždění se vlastníci nesejdou v potřebném počtu a shromáždění se tak stává neusnášeníschopné. Vynaložený čas i peníze za organizaci jsou tak zmařeny. Naštěstí je zde již moderní řešení, právně uznatelného online hlasování (hlasování per rollam – mimo zasedání). Z pohodlí doma, z práce nebo dovolené, na pár kliknutí odhlasuje a výbor SV obdrží mandát pro další činnost a jako právnická osoba plní veškeré legislativní povinnosti.

Zákaznická podpora a právní poradna

Je samozřejmostí, že aplikace sousedé.cz poskytuje každodenní zákaznickou podporu a to jak v podobě fyzického operátora, který pomáhá v technických otázkách, tak chatbota nebo online poradnu s rozsáhlou databází otázek a odpovědí na nejčastější témata s problematikou SV a BD (bytová družstva).

Každý měsíc posíláme pravidelný newsletter s podstatnými informacemi pro výbory, ve kterém se zájemci dozví aktuality z oblasti bydlení a problematiky společenství vlastníků. Ta velmi často souvisí s výkladem práva, a proto sousedé.cz spolupracují s renomovanými právníky ze společnosti Arrows, kteří se tímto oborem zabývají. Společně jsme zdigitalizovali právní poradenství pro SV a vytvořili interní právní poradu pro každé registrované SV. V poradně si vyhledáte obecná témata, a nebo dotazy můžete přímo klást skrze kontaktní formulář. Součástí poradny jsou i vzory dokumentů ke stažení.

Máme vždy něco navíc

Oblast bydlení je velmi živá a stále se rozvíjející. Proto by měl každý předseda společenství, člen výboru, nebo i samotný majitel sledovat obor pravidelně a být stále v obraze. Na sousedé.cz se snažíme poskytovat více služeb než jen aplikaci pro řízení SV. Proto tvoříme ucelenou databázi dodavatelů produktů a služeb v ověřeném tržišti firem. Cílem je, aby zapojené společnosti byli nejen dodavateli, ale i rádci v dané problematice. Společně s partnery tržiště a redakcí píšeme pravidelné odborné články, které si můžete pročítat v našem online magazínu. V průběhu covidu jsme se zaměřili i na výuku online. Založili jsme vzdělávací youtube kanál, kde tvoříme ucelenou knihovnu témat, která by Vás při vedení SV a životu v něm měla zajímat. 

Máte-li zájem být v obraze, stát se součástí dění vašeho SV a mít jeho řízení a agendu pod kontrolou neváhejte využít aplikaci sousedé.cz nebo si sjednat bezplatnou ukázku a udělat si představu o přínosu této služby. Přesvědčte se sami, jak jednoduše můžete mít SVJ pod kontrolou. Se sousedé.cz je to hračka. Ovládání zvládnou všechny věkové kategorie.

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.