MPSV zvažuje změny příspěvku na péči. Co je v plánu a proč

příspěvek

Jak to bývá, zkrátka ne vždy jsou získané finance adekvátně využity. Nejinak je tomu právě i u příspěvku na péči. Tohoto faktu si je vědomo i MPSV. Proto plánuje změny. Chce docílit lepší kontroly nad poskytovanými příspěvky a následné jejich čerpání. Jaké legislativní změny ministerstvo zamýšlí?

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) chystá legislativní změny v rámci příspěvku na péči. Je si vědomo, že příspěvek je mnohdy použit na jiný účel, než pro který je určen. Není asi žádným překvapením zjištění, že jej klienti použijí jinak nebo dokonce jím podporují své potomky apod.

Komu příspěvek náleží

Příspěvek není určen jen seniorům, jak se někteří domnívají. Nárok na příspěvek má osoba starší jednoho roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb, a to v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Stupně závislosti se posuzují podle počtu základních životních potřeb, které osoba není schopna zvládnout bez asistence sama.

Na základě rozhodnutí posouzení a určení stupně se odvíjí i samotná výše příspěvku. Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek je vyplácen v české měně převodem na účet určený příjemcem nebo poštovní poukázkou.

Kontrola aneb dohled nad čerpáním příspěvku

Příspěvek na péči byl od počátku pojímán jako dávka pro klienta na zajištění péče, buď formou domácí péče rodinnými příslušníky nebo zajištěním osobního asistenta či nákupem terénních nebo pobytových služeb. Vše záleží na rozhodnutí klienta či jeho zákonného zástupce, jakým způsobem zajistí potřebnou péči. Příspěvek nebyl nikdy koncipován tak, že je povinností klienta pořízení sociálních služeb u registrovaných poskytovatelů.

Jak uvedl ministr práce Marian Jurečka, tak část dávky by mohla být eventuálně vyplácena registrovaným poskytovatelům péče. Financování by měla upravit novela o sociálních službách, kterou má vláda obdržet od ministerstva letos v listopadu. Ministr nastínil chystané změny, které jsou v rámci zaměření se na sledování kvality, která je klientovi za ty peníze poskytována. Není výjimkou zjištění, že klient je v domácím prostředí v situaci, která je zcela nedůstojná. Ministerstvo zvažuje, do jaké míry jistá část zdrojů bude určena přímo pro toho, kdo péči garantuje, poskytuje a bude za ni také nést zodpovědnost.

Zdroj: https://www.zdravezpravy.cz/2023/05/01/prispevek-na-peci-lide-casto-skudli-mpsv-to-chce-zmenit/

https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci

Náhledové foto: Pixabay