Invalidní důchod – posuzování a jeho výše

Peníze

Invalidní důchod je jednou z dávek důchodového pojištění, tedy té části sociálního zabezpečení, která je vázaná na účast v systému formou platby pojistného. Slouží pro osoby, jejichž zdravotní stav je natolik špatný, že je minimálně z 35 % omezuje ve výkonu práce. My se dnes podíváme na pravidla, posuzování a výši invalidního důchodu.

Invalidita a její stupně

Nárok na výplatu invalidního důchodu se váží na invaliditu u pojištěnce. Ta je charakterizována tak, že jde o dlouhodobě výrazně sníženou práceschopnost. Musí jít o dlouhodobé zhoršení této schopnosti, kdy dle lékařských poznatků vyplývá, že bude trvat alespoň rok, nebo že se za déle jak 1 rok nezlepší. Zákon a Česká správa sociálního zabezpečení při posuzování rozlišují tři stupně této invalidity. Od stupně se pak odvíjí vyplácený důchod. Stupně se dělí dle toho, o kolik procent se snížila práceschopnost pojištěnce. První stupně znamená pokles o 35-49 %, druhý stupeň o 50-69 % a poslední třetí stupeň o 70 % a více.

Podmínky nároku a posuzování

Nárok na invalidní důchod vznikne za následujících podmínek. Zaprvé musí být u pojištěnce snížena pracovní schopnost o nejméně 35 %. Dále musí pojištěnec splnit předepsanou dobu pojištění. Ta závisí na věku pojištěnce, který žádá o invalidní důchod. Potřebná doba pojištění (nejčastěji půjde o zaměstnání, potřeba je však účast na důchodovém pojištění, tedy odvádění plateb sociálního pojištění) je následující:

  • pojištěnec do 20 let: méně než 1 rok,
  • od 20 do 22 let: 1 rok,
  • od 22 do 24 let: 2 roky,
  • od 24 do 26 let: 3 roky,
  • od 26 do 28 let: 4 roky,
  • nad 28 let: 5 let.

Výše důchodu

Invalidní důchod se stejně jako starobní důchod skládá ze dvou částí. Z procentní výměry a základní výměry. Základní výměra je pro všechny stejná a nyní činí 3900 Kč. Druhou část tvoří procentní výměra, která se již liší u každého z pojištěnců. Procentní výměra činí 1,5 % z výpočtového základu za celý rok doby pojištění u invalidity třetího stupně, 0,75 % u druhého stupně a 0,5 % z výpočtového základu. Minimální výše procentní výměry činí pro tento rok 770 Kč za měsíc. Minimální invalidní důchod činí letos 4670 Kč za měsíc.

Zdroj: https://www.moneta.cz/kalkulacky/kalkulacka-invalidni-duchod, https://www.mesec.cz/socialni-davky/duchody/invalidni-duchod/, https://www.cssz.cz/posuzovani-stupne-invalidity
Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.