Invalidní důchod a příspěvky

Invalidní důchod a příspěvky

Invalidní důchody v roce 2015 doznaly určitých změn. Pojímají většinou hned několik velmi důležitých příspěvků. Jsou jimi například příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na mobilitu, vystavení průkazu osoby se zdravotním postižením a mnohé další zajímavé benefity. Pokud i vy momentálně uvažujete o tom, že máte nárok na sdané jmenované příspěvky, přečtěte si následující řádky, v nichž vám prozradíme mnohé informace, které se této tematiky týkají.

Příspěvek na mobilitu

Poměrně známý je příspěvek na mobilitu. Jedná se o finanční prostředky, na které má člověk v případě postižení nárok od 1 roku života. Musí být ale držitelem průkazu osoby se zdravotním pojištěním. Na tento příspěvek má osoba nárok v případě, že je každý měsíc přepravována za úhradu. Dávku nedostanete v případě, že je vám již současně poskytována dávka týkající se sociálního příspěvku na pobyt v domově pro osoby s nějakým zdravotním postižením či v domově pro seniory anebo jiném zdravotnickém zařízení podobného charakteru.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Osoba s těžkou vadou nosného či pohybového ústrojí má také nárok na takzvanou speciální pomůcku. Jednat se může zejména o pomůcky v případě těžkého sluchového nebo zrakového deficitu. Vady přitom musí mít delšího trvání, a to minimálně 1 roku. Jednat se může o následující pomůcky. Typické je především motorové vozidlo anebo nezbytnost úpravy bytu pro těžce postiženého člověka. Zapomenout ale nemůžeme ani na vodicího psa a některé další pomůcky.

Celková výše příspěvku na zvláštní pomůcku

V zákoně je stanoveno, že je rozlišeno mezi pomůckami v ceně do 24 000 korun anebo vyšší. Na pomůcky v ceně pod 24 000 korun bude poskytnuta dávka pouze osobám s příjmem nižším, než je osminásobek životního minima. U pomůcek dražších se počítá se spoluúčastí dané osoby, a to ve výši 10 %.  Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků, může se obrátit na příslušnou sekci úřadu práce.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.