Jak vypadá aktuálně školkovné

Školkovné

Daňové odpisy jsou velmi příjemnou záležitostí a rozhodně se vyplatí podívat se třeba i na školkovné, které se pomalu stává již tradiční možností uplatnění slevy na daních. Pokud máte dítě v mateřské škole, určitě této slevy využijte. Na jedno dítě lze za rok uplatnit školkovné v maximální výši 9 200 korun. Pokud máte dvě děti, jedná se logicky o dvojnásobnou sumu, tedy 18 400 korun. Jedná se o vcelku solidní sumy, které by bylo zbytečné nechat propadnout státu.

Podmínky pro uplatnění školkovného

V první řadě je třeba říct, že sleva na daní školkovné je určena pouze pro jednoho z rodičů. Uplatnit si ji tedy nemohou oba dva. Nárok na slevu je ale pochopitelně nezbytné doložit pokaždé písemným potvrzením z konkrétní školky, kterou dané dítě navštěvuje. Samozřejmě v daném formuláři musí být všechny předepsané údaje, mezi které patří jméno a příjemní dítěte, rok narození a také přesná vynaložená částka školkovného za celý školní rok. Formulář školkovné musí být zkrátka řádně vyplněn.

Když školkovné převyšuje daňové odvody

Teoreticky se může stát, že sleva na manželku a také šikovné budou celkovou sumou přesahovat výdaje. Jako podnikatel ale můžete jit pouze do nuly, takže vám žádné teoreticky přebývající peníze nemohou být vráceny. Získat zpět peníze mohou pouze lidé, kteří zaplatili na dani formou záloh již nějaké peníze v průběhu roku.

Kdy k vám dorazí přeplatek?

Daňový přeplatek obdržíte až v průběhu měsíce března. Zaměstnanec anebo OSVČ, který si přiznání podá sám, obdrží finanční prostředky z přeplatku nejpozději do jednoho měsíce od podání daňového přiznání. Určitě byste neměli počítat s tím, že finanční prostředky přijdou na vaše konto nějak výrazně rychle. I proto s přeplatkem jako se součástí finanční rezervy nijak výrazně nepočítejte. Platit většinou totiž musíte i sociální a zdravší pojištění v případě OSVČ.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.