I otec může být na mateřské dovolené

Vydělává vaše manželka víc peněz a proto je nevýhodné, aby zbytečně trávila čas po narození potomka na mateřské dovolené? V tom případě si role můžete oproti běžným zvyklostem vyměnit. I otec totiž může od státu pobírat peněžitou výpomoc v mateřství, proces ovšem podléhá poněkud upraveným pravidlům. Jaká to jsou? To se dozvíte v následujících řádcích.

Jak má muž zažádat o peněžitou pomoc v mateřství

Ženy dostávají formulář Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství při návštěvě svého gynekologa. V případě mužů to ale neplatí, protože ke gynekologovi logicky nechodí (překvapivé zjištění, že ano?). Pokud se tedy rozhodnete vyměnit si role, budete potřebovat speciální Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, která je volně ke stažení na internetu. K dispozici by měla být také na příslušných pobočkách Okresní správy sociálního zabezpečení.

Součástí tohoto dokumentu je dohoda mezi rodiči, která stanovuje datum, od něhož se o dítě stará otec namísto matky. Je také potřeba uvést termín porodu a samozřejmě podpis matky, která se vším souhlasí. Podpis musí být úředně uvěřen. Uvedený datum se nesmí překrývat s obdobím, které na mateřské dovolené tráví matka a nesmí ani předcházet datu úředně ověřenému podpisu. Nejlepším řešením je proto dokument vyplnit přímo na pracovišti OSSZ, čímž předejdete všem zmíněným nepříjemnostem.

Kdy má otec nárok na peněžitou výpomoc v mateřství

Podmínky pro čerpání peněžité pomoci v mateřství se v případě otce nijak zásadně neliší. Před nástupem na mateřskou, ale rozhodně ne dovolenou, musí být stejně jako matka řádně nemocensky pojištěn. V rámci posledních dvou let pak musí doložit, že splnil alespoň 270 dní účasti na pojištění.

Pokud otec pracuje formou živnostenského listu, je potřeba, aby si dobrovolně platil nemocenské pojištění a přede dnem nástupu na mateřskou vykázal alespoň 180 dní účasti na pojištění za poslední rok a taktéž 270 dní za roky dva.

Doba trvání otcovské mateřské dovolené

Peněžitá výpomoc v mateřství je ze zákona poskytována po dobu 28 týdnů. Lhůta se liší pouze tehdy, pokud rodiče přivedou na svět vícero potomků najednou. To se pak automaticky prodlužuje na 37 týdnů. Prvních několik týdnů musí být doma tak jako tak jedině matka. Jedná se o prvních šest až osm týdnů před porodem a následné šestinedělí, kdy dávka náleží pouze jí a nikomu jinému.

Otec může nastoupit do služby až sedm týdnů po narození potomka, takže nárok na mateřskou bude mít po dobu 22 týdnů v případě jednoho dítěte a 31 týdnů v případě dvou a více dětí. Shrnutí tedy zní, že otec na mateřské dovolené vystřídá matku, ale nemůže ji nikdy stoprocentně nahradit.

David Břach

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.