I nadále budou opilí platit záchytku, byť nic neprováděli

Alkohol

Opilé či jinak intoxikované osoby, pakliže jsou odvezeni na takzvanou záchytku, musí platit za pobyt v tomto zařízení. Služba není placena ze zdravotního pojištění ani z jiných zdrojů. Nyní zde byl návrh, aby takovou povinnost neměli ti, kdož sice byli opilí, avšak ve svém stavu nic neprovedli a nepůsobili proti pořádku. Návrh však neprošel, nice se měnit nebude.

Podnět soudkyně posuzoval ústavní soud

Šlo o podnět soudkyně Okresního soudu v Mělníku, která se obrátila v konkrétní věci na Ústavní soud ČR. Dle okresního soudu totiž bylo na pováženou, zda dosavadní praxe je ústavní. I ti, kdož jsou nedobrovolně na záchytce, musí platit její náklady, byť nikoho neohrožovali a takzvaně „nevyváděli“. Okresní soud řešil kauzu s podobným scénářem, proto se obrátil na Ústavní soud ČR s návrhem na zrušení § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., který tuto praxi normuje.

Jaká je současná úprava

Dle výše uvedeného ustanovení totiž platí, že prokáže-li se přítomnost návykové látky v případech dle tohoto ustanovení, hradí záchytnou službu osoba, jíž byla služba poskytnuta včetně nákladů na dopravu. Neprokáže-li se přítomnost této látky, pak platí ten, kdo vyzval osobu, kterou považoval za intoxikovanou k vyšetření. Zpravidla tedy policie nebo například zaměstnavatel a podobně.

Na kolik noc na záchytce vyjde

Pevně stanovená cena neexistuje, liší se od regionu, zřizovatele a každého zařízení. Například dle dat deníku.cz z roku 2020 jsou nejvyšší ceny Na Vysočině a v Plzeňském kraji. V prvním jmenovaném regionu dle těchto dat zaplatila intoxikovaná osoba 4000 Kč za noc, na západě Čech pak 4500 Kč za noc. Pro skupinu krajů Karlovarského, Středočeského, Prahy a Libereckého kraje pak platilo rozmezí 3 000 Kč až 3 500 Kč. „Nejlevněji“ pro opilé osoby pak bylo ve Zlíně, Brně a Českých Budějovicích, kde zaplatili 1 200 až 1 300 Kč za noc.

Ústavní soud neústavnost neshledal

Soudkyně okresního soudu však v této praxi vidí možnou neústavnost. Pokud je totiž osoba vzata na zařízení jen z důvodu, že ohrožuje sebe, nikoli tedy ostatní osoby, majetek či obecně veřejný pořádek, měl by dle okresního soudu mít nárok na bezplatnou zdravotní péči, tak jak ji zaručuje ústavní pořádek. Ve svém nálezu však Ústavní soud České republiky tento názor nesdílel a odmítl rozlišovat intoxikované osoby, které ohrožují „jen“ sebe a kteří ohrožují i jiné zájmy. Dle ústavního soudu totiž v případě intoxikovaných osob nelze jednoznačně určit, o jaký „druh opilce“ se jedná. Svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 36/21 ze dne 13. prosince 2022 tak návrh soudkyně okresního soudu zamítl, neústavnost neshledal a zmíněné ustanovení nezrušil.

Zdroj: Nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. prosince 2022 sp. zn. Pl. ÚS 36/21, https://www.mesec.cz/clanky/naklady-na-pobyt-na-zachytce-si-intoxikovani-lide-budou-nadale-hradit-sami-i-ti-kteri-nic-nevyvadeli/, https://www.denik.cz/cesi-a-zavislosti-alkohol/zachytka-opilci-alkohol-20200303.html

Náhledové foto – Pixabay