Investice

Fondy kvalifikovaných investorů: Kdo se může stát investorem?

Fondy kvalifikovaných investorů nabízejí spoustu možností investice a hodí se také k diverzifikaci portfolia. Co jsou vlastně fondy kvalifikovaných investorů, jakou mají investice formu nebo kdo se může takovým investorem stát?

Kvalifikovaný investor? Kdo to je?

K tomu abyste mohli být považováni za kvalifikovaného investora, je třeba mít dostatečně velký kapitál, znalosti a zkušenosti s investováním. V praxi to pak znamená, že do fondu investujete minimálně 125 tisíc eur a čestně prohlásíte, že všem rizikům spojeným s danou investicí rozumíte a máte dostatečné zkušenosti s investováním. Druhou možností je investice ve výši minimálně 1 milionu korun a kromě čestného prohlášení také prokážete, že vaše investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí, odborným znalostem, zkušenostem i investičním cílům. Většinou je ještě potřeba vyplnit test znalostí.  Všechna tato opatření mají zajistit, aby do fondu investovali opravdu jen lidé, kteří investicím opravdu rozumí.

Do čeho fondy investují?

Fondy kvalifikovaných investorů mají oproti standardním podílovým fondům větší investiční možnosti. Třeba standardní podílové fondy mohou využívat deriváty primárně jen za účelem zajištění rizika, fondy kvalifikovaných investorů je mohou využívat také za spekulativním účelem. To znamená, že můžou spekulovat s opcemi na akcie, s měnovými kurzy, s futures kontrakty na komodity atd.  Dále mohou fondy kvalifikovaných investorů, investovat tam, kde by standardní fondy měly problém s oceňováním majetku. Oblíbeným fondem je např. fond investující do pozemků, do umění, automobilových veteránů, archivních vín, pronájem nemovitostí, developerské projekty nebo private equity, které investují do akcií společností, s nimiž se neobchoduje na burze.

Jakou mají fondy kvalifikovaných investorů formu?

Co se týká formy fondů kvalifikovaných investorů, může se jednat o podílové fondy nebo investiční fondy s právní subjektivitou. Investiční fond vydává investiční akcie a standardně se pak používá akciová společnost, která má proměnný základní kapitál, tzv. SICAV.  SICAV odděluje provozní a investiční část fondu buď interním způsobem, nebo se vytvoří jeden či více podfondů.  Možná je také forma komanditní společnosti nebo svěřeneckého fondu, který ale zatím v Česku není.

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *