Spoření

Fondy české spořitelny

Chcete uložit své úspory, ale zatím nevíte kam? Česká spořitelna vám nabízí možnost kolektivního investování prostřednictvím otevřených podílových fondů.Investiční společnost České spořitelny patří mezi největší investiční společnosti na českém finančním trhu. Má nejen dlouholetou tradici, ale i širokou nabídku produktů s možným poradenstvím.

Investiční fondy české spořitelny

Česká spořitelna má ve své nabídce Smíšené fondy, které stojí mezi akciovými a dluhopisovými fondy a investují do nástrojů peněžního trhu, do dluhopisů i akcií. Pro střednědobé investice (2 až 4 roky) či velmi krátkodobé investice (kolem 1 roku) nabízí Dluhopisové fondy. Akciové fondy nabízené ČS jsou vhodné pro dlouhodobé investování (na 5 a více let). Tyto fondy investují převážnou část svého majetku do akcií. Nabízí také Fondy mimo pobočkovou síť ČS. Pro klienty, kteří chtějí jistotu, jsou vhodné Zajištěné fondy. Klienti si však musí být jisti, že své peníze nebudou po celou dobu trvání produktu potřebovat.

Podílové fondy české spořitelny

Otevřené podílové fondy shromažďují finanční prostředky od investorů. Investoři si nenakupují sami např. cenné papíry, ale toto za ně činí profesionální správce, tedy investiční společnost. Riziko pro vás není tak velké, jako kdybyste investovali sami do jednotlivých titulů. Otevřený podílový fond není samostatnou investicí, ale sdružuje různé investiční nástroje a vytváří různé typy fondů. Vám se tak naskýtá možnost vybrat si fondy či jejich kombinaci, která vám vyhovuje.

Penzijní fond České spořitelny

Česká spořitelna nabízí 4 důchodové fondy, a to Důchodový fond státních dluhopisů, Konzervativní důchodový fond, vyvážený důchodový fond a Dynamický důchodový fond. Tyto fondy se od sebe odlišují svou investiční strategií, tzn. že investují do různých druhů aktiv. Ta se liší mírou rizika i očekávaným výnosem. Do jakých typů investic mohou jednotlivé fondy investovat, upravuje zákon. Jsou také stanoveny maximální podíly těchto investic. Investovat můžete do různých fondů současně. Této kombinaci se říká strategie spoření.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *