Finanční správa vydala doporučení pro osoby, které podaly daňové přiznání v listinné podobě

01_dane

Daňové přiznání bývá pro mnohé hotovým strašákem. Ovšem letos budí největší rozruch, a to v rámci digitalizace, tj. podání elektronicky. Někteří mohli ještě letos učinit podání listinnou formou. Nicméně finanční správa vydala doporučení pro osoby, které již podaly přiznání v listinné podobě, aby tak učinily elektronicky. Koho se týká?

Platnost papírové vs elektronické formy daňového přiznání

Pokud jste daňové přiznání za loňský rok podali v listinné podobě a v tom okamžiku podání jste ještě neměli zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, je to v pořádku. Rovněž v případě, kdy jste v daňovém přiznání coby fyzické osoby neuváděli žádné příjmy ze samostatné činnosti. Tento postup byl správný a stačí podání listinnou formou.

Jestliže jste daňové přiznání podali ve stanoveném termínu v listinné podobě, ať už osobně na podatelně finančního úřadu nebo zaslali poštou a měli jste v té době zřízenou datovou schránku, je nezbytné podání co nejdříve elektronicky. A to bez ohledu, zda jste o zřízené datové schránce věděli, tj. převzali jste si doporučený dopis či jste si ho naopak nevyzvedli na poště z jakéhokoli důvodu.

Možnost nápravy chyby

I když jste podali daňové přiznání včas, ale na papírovém formuláři, přestože jste měli v té době zpřístupněnou datovou schránku nebo si s danou situací nejste jisti, není třeba hned panikařit. Danou problematiku upravuje tzv. daňový řád, ve kterém se sice striktně o záměně elektronického podání za papírové nic nepíše, nicméně daný problém spadá do tzv. kategorie vady podání. Konkrétně se jedná o vady podání, které spočívají ve skutečnosti, že podání nebylo dodáno v určeném formátu či struktuře ((§ 74 odst. 1 písm. D).

Vzhledem k tomu, že se jedná o první rok, kdy je třeba podávat přiznání elektronicky, bude finanční správa benevolentní v tom směru. Obdržíte výzvu, která bude obsahovat definici vady a rovněž poučení o následcích spojených s neodstraněním označených vad. Pokud nápravu učiníte a ve stanovené lhůtě vše uvedete do pořádku, je pravděpodobné, že se vše obejde bez sankce.

Zdroje info: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane-elektronicky/datove-schranky/povinnost-podat-danove-priznani

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3574876-papir-nestaci-danove-priznani-musi-mnozi-kvuli-datovym-schrankam-nove-podat

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.