Finanční poradenství vybírejte pečlivě

Finance jsou poměrně složitou záležitostí a vyznat se v osobních účtech, úvěrech, spořeních a dalších produktech není vždy zrovna jednoduché. Rozhodně stojí za to využít služeb kvalitního finančního poradce, který by měl být schopen nasměrovat vás přesně tam, kam potřebujete. Momentálně se těchto poradců pohybuje nejen v České republice velké množství, ale mnozí z nich nejsou schopni se o vás jako o klienta postarat. Pokusme se tedy shrnout aspekty, podle nichž je možné vybrat toho správného finančního poradce.

Vzdělání je důležité

Podobně jako lékař, pedagog a jiné obory, i ve finančnictví by měl mít kvalitní finanční poradce vzdělání v oboru. Optimálně by se mělo jednat o ekonomicky zaměřenou školu. Nejčastěji jde o ekonomické fakulty příslušných vysokých škol. Jinak ale finanční poradenství v současnosti poskytují spíše lidé se středoškolským vzděláním s maturitou. I to by ale mělo spadat do ekonomického segmentu. V opačném případě se nemusí jednat o fundovanou osobu, které je hodno svěřit své finanční prostředky.

Zkušenosti a doba působení

Určitě je třeba myslet i na to, aby měl daný finanční poradce dostatečné zkušenosti s poskytováním svých služeb. Některé společnosti nebo podnikatelé mohou mít pouze krátkodobou praxi vypovídající o jejich nezkušenosti. I díky ní pak nemusejí nabízet relevantní rady, které jsou skutečně užitečné a budou se hodit. Za delší dobu praxe si tito lidé také udělají určité renomé a jejich pověst je bude provázet v další kariéře.

Nezávislost

Finanční poradce by měl být také nezávislý. Najdete-li si někoho navázaného na konkrétní soukromou firmu, dostanete se až k tomu, že bude této společnosti nadržovat a vy budete muset mít uzavřenou smlouvu právě u ní, přestože to není nijak výrazně výhodné. Nezávislý poradce naopak bude mít zastoupení u všech finančních společností a vy si bez větších potíží vyberete takovou, která bude poskytovat nejvýhodnější podmínky ze všech.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.