Evropský zákon o umělé inteligenci v ohrožení kvůli sporu o „základní modely“

AI

Francie, Německo a Itálie se staví proti regulaci nejvyspělejších typů umělé inteligence, které pohání velké jazykové modely jako GPT a Bard. Tím ohrožují přijetí průkopnického zákona EU o umělé inteligenci, který má zajistit etické a bezpečné využití této technologie.

Co jsou základní modely a proč jsou důležité?

Základní modely jsou infrastruktura umělé inteligence, která umožňuje vytvářet pokročilé aplikace AI, jako jsou chatboti, překladače, generátory textu a další. Tyto modely jsou založeny na strojovém učení, které analyzuje obrovské množství dat, jako jsou texty, obrázky, zvuky a videa, a vytváří z nich reprezentace, které mohou být použity pro různé účely.

Základní modely jsou základem velkojazyčných modelů, jako je GPT od OpenAI a Bard od společnosti Google, které dokážou generovat přirozený jazyk na základě zadaného vstupu. Tyto modely jsou považovány za největší průlom v oblasti umělé inteligence v posledních letech a mají obrovský potenciál pro inovace a rozvoj.

Proč se tři velké země EU staví proti regulaci základních modelů?

Francie, Německo a Itálie se obávají, že regulace základních modelů by omezila jejich schopnost konkurovat s ostatními světovými hráči v oblasti umělé inteligence, jako jsou USA a Čína. Tyto země tvrdí, že Evropa potřebuje podporovat inovace a konkurenci v oblasti umělé inteligence, a navrhují samoregulační modely založené na firemních závazcích a kodexech chování.

„Evropa potřebuje regulační rámec, který podporuje inovace a konkurenci, aby se mohli objevit evropští hráči a nést náš hlas a hodnoty v globálním závodě AI,“ uvedly tři země v dokumentu, který získal server POLITICO.

Jak reagují ostatní zúčastněné strany na postoj tří zemí?

Postoj Francie, Německa a Itálie se setkal s kritikou ze strany evropských zákonodárců, kteří chtějí zavést přísná pravidla pro základní modely, aby zajistili jejich etické a bezpečné využití. Ti argumentují, že základní modely představují rizika pro lidská práva, soukromí, diskriminaci a dezinformace, a že je třeba je podrobit dohledu a kontrole.

„Je to vyhlášení války,“ řekl člen vyjednávacího týmu Evropského parlamentu, kterému byla kvůli citlivosti jednání poskytnuta anonymita.

Také odborníci na umělou inteligenci varují před nebezpečími nekontrolovaných základních modelů, které mohou být zneužity pro škodlivé účely, jako je manipulace, podvod nebo kyberútoky. Například kanadský informatik Yoshua Bengio, přední představitel politiky v oblasti umělé inteligence, řekl, že ignorovat základní modely by bylo šílené a hrozilo by, že se zákon EU o umělé inteligenci stane „zákonem džungle“.

„Mohli bychom skončit ve světě, kde budou neškodné systémy AI v EU silně regulovány … a největší systémy, které jsou nejnebezpečnější, potenciálně nejškodlivější, regulovány nebudou,“ dodal Bengio.

Jaký je další postup v jednáních ?

Jednání o zákonu EU o umělé inteligenci se ocitla na mrtvém bodě, poté co zaměstnanci parlamentu v polovině listopadu odešli ze schůzky se zástupci vlád Rady EU a úředníky Evropské komise v reakci na to, že si vyslechli odpor tří zemí k regulaci základních modelů.

Rozhovory jsou pod silným tlakem, protože vyjednavači stojí před termínem 6. prosince. Pokud se do té doby nedohodnou, hrozí, že zákon nebude schválen před koncem současného volebního období Evropského parlamentu v červnu 2024.

Zdroje info: X, Wikipedia, https://www.politico.eu/article/france-germany-power-grab-kill-eu-blockbuster-ai-artificial-intelligence-bill/

Náhledové foto: Pixabay