Dvacet procent českých firem je neaktivních

Na českém trhu se nachází  celkem 501 500 firem, z čehož 475 030 je společnost s ručením omezeným a 26 470 jsou akciové společnosti. Celkově 99 430 z těchto firem, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, nevyvíjí žádnou podnikatelskou aktivitu (někdy je označujeme jako „spící“ podniky). Padesát pět procent z těchto „spících“ podniků tvoří společnosti s ručením omezeným, zbylých pětačtyřicet procent připadá na akciové společnosti.

Většina neaktivních společností má sídlo v Praze

Analýza těchto společností vypovídá o tom, že většina takovýchto „spících“ podniků má sídlo v Praze. Neaktivní společnosti se nejčastěji zabývají podpůrnými činnostmi pro podnikání, zprostředkováním, úklidem nebo provozují činnosti cestovní agentury. I když dvacet procent ze všech firem je neaktivních, jedná se o pokles. Ještě loni bylo „spících“ podnikatelských subjektů o 3 483 více. Nejvíce neaktivních společností bylo založeno v letech 2017 a 2018.

Neaktivní společnosti podle krajů

Co do počtu, nejvíce neaktivních firem najdeme v Praze. Je jich 55 886, což je 25,33 %. Pokud bychom ale rozhodovali o největším podílu spících firem, pak vede Karlovarský kraj, kde 25,99 % firem je neaktivních (celkový počet je 2 661 firem). Nejmenší podíl „spících“ podniků je v Moravskoslezském kraji, tedy 11,03 % (celkově 3 935 firem) a na počet je nejméně takových firem na Vysočině, tedy 1 176 (procentuelně pak 11,74 %).

Akciové společnosti vs. společnosti s ručením omezeným

Výše již bylo uvedeno, že neaktivních je o pět procent více společností s ručením omezeným než akciových společností. Z celkového množství všech akciových společností na trhu, kterých je 26 470, je 3 989 neaktivních. Přepočítáno na procenta je to 15,07 %. Spících společností s ručením omezených je celkem 20,09 %, tedy z celkových 475 030 firem s touto právní formou je jich 95 441 neaktivních.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.