Jak je to s prací při rodičovské dovolené

Poměrně velké procento lidí v České republice ještě stále věří, že při rodičovské dovolené je jim jakýkoli zdroj příjmů zapovězen. Jedná se však pouze o hojně rozšířený mýtus, který se nezakládá na pravdě. Samozřejmě je k tomu ale potřeba splnit několik zásadních podmínek. Jaké to jsou?

Rodičovský příspěvek a vše, co o něm potřebujete vědět

Nárok na rodičovský příspěvek vzniká ve chvíli, kdy rodič  s trvalým bydlištěm a trvalým pobytem v České republice celoročně pečuje o dítě ve věku do čtyř let. Příspěvek smí pobírat pouze jeden z rodičů a balíček aktuálně činí 220 000 Kč. Od příštího roku je ovšem plánováno jeho navýšení na 300 000 Kč. K čerpání rodičovského příspěvku se můžete přihlásit prostřednictvím žádosti podané na Úřadu Práce.

Pokud chcete pracovat, musí být především řádně postaráno o dítě

I v rámci rodičovské dovolené mohou lidé naprosto normálně chodit do práce, žádný zákon jim v tom nebrání. Samozřejmě přitom ale nelze zanedbat péči o potomka. Po dobu výkonu práce tak musí být dítě odkázáno na jinou zletilou osobu, nejčastěji druhého rodiče a nebo prarodiče, pokud mají dostatek volného a nebo jsou již v důchodovém věku. Možné je také využití jeslí, u nichž je ovšem ve věku do dvou let omezen počet hodin, které zde mohou strávit. Uvádí se, že takto staré dítě nesmí v jeslích pobývat více než 46 hodin měsíčně.

Rodiče na rodičovské dovolené se dokonce nemusejí vrhnout do práce ke svému stálému zaměstnavateli, pokud tím v rámci pracovní smlouvy neporušují některá omezení (kupříkladu konkurenční doložku). Ani podnikání není rodičům na rodičovské dovolené zapovězeno. Jediná změna nastává v oblasti konkretizace vykonávané činnosti. Z hlavní činnosti OSVČ se stává činnost vedlejší, což skýtá i jisté výhody. Za zmínku stojí zejména oblast odvodů ze zdravotního a sociálního pojištění.

V případě mateřské dovolené pracovat nelze

Rodičovský příspěvek je vyplácen jako dávka státní podpory. U mateřské dovolené to ovšem neplatí. O tuto formu finanční pomoci se stará Státní správa sociálního zabezpečí, která matce zakazuje vykonávat zaměstnání po dobu trvání mateřské.

Matky podnikatelky se během mateřské taktéž nesmějí samostatně výdělečné činnosti aktivně věnovat. Mohou pouze přenechat své úkoly někomu jinému (například zaměstnanci) a následně pod svým jménem fakturovat. Pokud se matka podnikatelské činnosti věnuje i nadále, hrozí jí odebrání peněžité pomoci v mateřství.

David Břach

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.