DPH: Novinky pro rok 2019

Pokud jste plátci DPH, tento text je pro vás. Dnes se totiž zaměříme na změny, které se v této oblasti udály, a které nám rok 2019 přinesl. Jaká jsou nová pravidla? Pojďme se na to podívat!

Doručení daňových dokladů

Zákon o dani z přidané hodnoty se změnil v částech ohledně daňových dokladů. Nově platí, že plátce musí do 15 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění nebo od doby, kdy přijal úplatu, vystavit daňový doklad a také musí vynaložit náležité úsilí k jeho doručení příjemci. Právě poslední formulace je v zákoně novinkou. Co z toho tedy vyplývá pro vás? Abyste lhůtu dodrželi, stačí předat či odeslat daňový doklad 15. dne, tedy poslední den lhůty. Ohledně rozumných kroků, které musí plátce vynaložit platí, že by se měl plátce DPH seznámit s adresou příjemce nebo odesílat opakovaně, pokud nebyl doklad doručen.

Zaokrouhlování

Další doplnění zákona o DPH spočívá v ustanovení, které se zabývá zaokrouhlováním daně. Již nebude možné zaokrouhlit daň na celé koruny a takové zaokrouhlení pak vyjmout ze základu daně. Naopak však bude možné vyloučit ze základu daně rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky při hotovostních platbách. Pokud si to popíšeme na praktickém případě: faktura je na 209 korun, DPH je tedy 43, 89 korun. Pokud bude však plněno v hotovosti ve výši 253 korun (209 + 43,89), pak bude 0,11 korun mimo zdanění. Zdá se malicherné řešit každý haléř, avšak při placení DPH to již může dělat velké rozdíly.

Odpočet daně

Další změnou je, že dojde-li v posledních 10 letech pro úpravy odpočtu k osvobozenému dodání nemovitosti, která má po významné opravě, pak je plátce daně povinen provést úpravu původně uplatněného odpočtu daně. Významnou opravou se pak myslí oprava, jejíž hodnota převyšuje částku 200 tisíc korun. A to bez DPH. 10ti letá lhůta se pak počítá od roku dokončení významné opravy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *