Dovolená klepe na dveře, poslední slovo má zaměstnavatel

dovolena

Pár dní se můžeme těšit z přechodu jara do léta a sezóna dovolených se začíná pozvolna rozjíždět. Jedná se tak o jednu z nejvíce očekávaných událostí kalendářního roku, kdy konečně můžete odcestovat do zahraničí, nebo v tuzemsku do jiného kraje. Nyní si položte otázku, zda znáte pravidla a zákoník pro získání dovolené? Pokud ne, tak buďte opatrní s plánováním a placením dovolené, dokud nebudete mít jistotu, že vám ji zaměstnavatel schválí.

Zaměstnavatel má hlavní slovo

Pokud si myslíte, že o své dovolené rozhodujete zejména vy, tak jste na omylu. Můžete se setkat se zaměstnáním, kde jsou benevolentní a vyjdou vám vstříc, ale nemusí to být pravidlem. Ve skutečnosti má zaměstnavatel ve svých rukou dovolené svých zaměstnanců. Ten jedná většinou tak, aby byly především splněny provozní potřeby a zájmy společnosti, a až poté potřeby zaměstnance/ů. Kolikrát se můžete ocitnout v situaci, kdy vám již schválenou dovolenou může zaměstnavatel zrušit.

Dovolenou řešte až po udělení souhlasu

Než budete plánovat a hradit například svou dovolenou u moředovolenou u moře, tak si počkejte, až ji budete mít schválenou. Toto potvrzení totiž může sehrát velmi důležitou roli v případech, kdy vám může zaměstnavatel zrušit dovolenou a povolat vás zpět do pracovního procesu. V takovém případě máte nárok na odškodnění. Když byste hradili a plánovali dovolenou před schválení dovolené, může nastat problém. Máte právo na čtyři až pět týdnů, záleží na zaměstnavateli. Nezapomínejte na to, že máte nárok na alespoň dva týdny dovolené vcelku.

schvaleni

Foto: Pixabay

Zrušení dovolené

Zaměstnavatel má teoreticky právo vám zrušit dovolenou kdykoliv. Mezi typické situace tak patří zejména vážné nebo náhlé provozní okolnosti vedoucí k povolání zaměstnance zpět z dovolené. Nicméně by mělo jít až o poslední možnost zaměstnavatele, pokud je situace nevyhnutelná. Může dojít ale také k situaci, kdy zaměstnanec nebude na dovolené k zastižení, jelikož nemá povinnost být k zastižení. Zaměstnavatel by však neměl jednat za hranice lidskosti, jenom aby vás bezdůvodně nebo úmyslně poškodil.

Kompenzace

Dojde-li k situaci, že vám bude změněno čerpání dovolené nebo dojde přímo ke zrušení, tak je zaměstnavatel povinen kompenzovat náklady v plné výši (celková částka dovolené, případné storno poplatky, pojištění, náklady na zpáteční cestu atd.). Veškeré účtenky a další informace si uschovávejte, abyste je mohli pro tyto případy předložit.

Při podezření, že vás zaměstnavatel poškodil úmyslně, neváhejte a informujte inspektorát práce. Jestli vám nehodlá proplatit odškodnění za vzniklé potíže spojené se zrušením dovolené, řešte daný podnět soudní cestou.

Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/finance-jaka-jsou-pravidla-pro-cerpani-dovolene-40433095

Náhledové foto: Pixabay