Dotace na kotle

Dotace na kotle pod drobnohledem

Již delší čas Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím operačního programu, umožňuje lidem čerpat evropské peníze při výměně neekologických kotlů za nízkoemisní uhelné, biomasové či kombinované. Dále čerpat i dotace na tepelné čerpadlo a dotace na plynové kotle.

Podmínky

K dosažení práva čerpat dotace na kotel musíme splnit určitá pravidla a podmínky. Výměna musí probíhat jen v rodinných domech, jejichž tepelné zdroje musí být v souladu s ekologickou směrnicí.  Pokud chceme čerpat dotace na plynové kotle, kotle na biomasu či tepelná čerpadla, musíme myslet na to, že instalovat tato zařízení musí jen kvalifikovaní topenáři. Dotace na výměnu kotle se pohybují od 70% do 85% uznatelných nákladů (maximálně však 150 tisíc korun).  Uznatelnými náklady se rozumí náklady na výměnu zdroje tepla a náklady související se stavebními pracemi.

Jak dotaci získat?

Dotace občanům poskytují kraje. Kraje rozhodují o mnoha detailech dotací. Podmínky se v některých krajích mohou lišit.  Neměnná je například výše dotace, minimální parametry u dotovaných zdrojů tepla a mikro-energetická opatření u domů.  Žádat o dotaci můžete na krajském úřadě vašeho kraje. Informace o podobě kotlíkových dotací ve vašem regionu vám sdělí krajský úřad, stránky Operačního programu Životní prostředí či jejich bezplatná infolinka. Pokud jdeme žádat o dotaci na výměnu kotle, musíme s sebou vzít:

1)      žádost o dotaci (pro každý kraj je odlišná),

2)      průkaz energetické náročnosti domu,

3)      dokumentaci starého kotle, fotodokumentace dokazující napojení na topnou soustavu a prohlášení o fungování kotle,

4)      pokud má dům více vlastníků, jejich písemný souhlas,

5)      pokud je vlastník pozemku jiný než vlastník domu, jeho písemný souhlas,

6)      další přílohy, stanoví-li konkrétní kraj.

Výše dotace:

a)      70% nákladů – kotel pouze na uhlí,

b)      75% nákladů – kombinovaný kotel na uhlí a biomasu,

c)      80% nákladů – kotel pouze na biomasu a tepelná čerpadla,

d)     dalších 5% – ve městech se zhoršenou kvalitou ovzduší (dle seznamu prioritních míst).

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *