Dohoda o provedení práce: Změny v rámci konsolidačního balíčku

dohoda

Čím dál více lidí pracuje na dohodu o provedení práce. Češi si tak vydělávají až desítky miliard korun ročně. Odbory na tento fakt dlouhodobě upozorňují. Nyní v rámci konsolidačního balíčku má dojít k razantní změně. Jaké?

Řada lidí je finanční situací donucena mít přivýdělek k hlavnímu zaměstnání. Zpravidla tak pracuje i na dohodu o provedení práce (DPP). Rovněž tak studenti, senioři, osoby na rodičovské mají tzv. „vedlejšák“. Často i zaměstnavatelé nejprve přijmou nového pracovníka na základě dohody o provedení práce, přestože v tomto směru to lze přece řešit pracovní smlouvou a sjednanou zkušební dobou. Jenže pro řadu firem je to prostě jednodušší a pohodlnější. K tomu je mnoho případů, kdy jedna osoba má hned několik DPP. I to je důvod, proč na tento fenomén upozorňují odbory už delší dobu.

Současná podoba DPP

V letošním roce platí, pokud měsíční odměna z DPP je do limitu 10 tisíc korun měsíčně, tak se z ní neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Stejně se tak odvody neplatí, i když je dohod více a přinášejí dotyčnému logicky více peněz. Dohoda o provedení práce je limitována počtem hodin, které může zaměstnanec odpracovat, a to na 300 hodin za kalendářní rok. To vede i k tomu, že tak mnozí mají sjednaných více dohod u různých zaměstnavatelů.

Díky tomu si řada Čechů může přijít na pěkné peníze. To byl i podnět, proč se vláda rozhodla tento oblíbený způsob přivýdělku více kontrolovat a razantně pozměnit. Slibuje si od toho úsporu a přínos do státního rozpočtu.

Nová pravidla od ledna 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí tak chystá nová pravidla u DPP. Záměrem je omezení limitu a dostat vše pod kontrolu. Nově se od ledna 2024 mají stanovit dvě hranice pro povinnost odvodů. První limit bude stanoven u DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy. Druhý limit bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy.

Jestliže zaměstnanec překročí jeden nebo druhý limit, bude z odměn z DPP odvedeno pojistné. Kvůli přehledné kontrole vznikne evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod. Bude zavedena povinnost zaměstnavatelů hlásit sociální správě všechny osoby pracující na DPP.

Vláda odůvodňuje nutnost změny dále tím, že nyní nejsou osoby mající příjmy pouze z DPP důchodově pojištěny, tudíž jim nevzniká nárok na starobní důchod. Realita ukáže, zda opatření bude mít požadovaný efekt. Aby to naopak nepodpořilo zaměstnávání osob „na černo“.

Zdroj: https://www.penize.cz/zamestnani/442385-prace-na-dohodu-dostane-prisnejsi-pravidla-prinesou-statu-vic?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=933721&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/dohody-o-provedeni-prace-v-ramci-konsolidacniho-balicku-zmeny-maji-posilit-duchody-1398247

Náhledové foto: Pixabay