Porušujete opakovaně dopravní předpisy? Čeká vás terapie

řidič

V České republice spáchali řidiči v loňském roce na 380 000 dopravních přestupků a trestných činů souvisejících s řízením motorového vozidla. Plná třetina z tohoto čísla připadá na překročení povolené rychlosti do 20 km/hod. Alarmující je ale spíše množství porušení pravidel pod vlivem alkoholu, šlo o plných 22 %. Řidiči za svá pochybení platí trestnými body, penězi, nebo ztrátou řidičského průkazu. V blízké budoucnosti by se mělo potom k možným důsledkům přidat i terapeutické školení pro řidiče, kteří pravidla porušují opakovaně.

Nikoliv trest, ale šance

Zmíněná sezení by neměla být trestem v pravém smyslu, nýbrž šancí na zásadní změnu chování na silnici. Absolvováním čtyřhodinové skupinové terapie by mělo být v některých případech podmíněno opětovné vrácení řidičského průkazu. Řidič si jej bude muset platit sám a cena bude pravděpodobně 12 000 korun.

Tato praxe vychází ze zahraničních zkušeností, které jasně ukazují, že podobná sezení mohou snížit recidivu až o 70 %. Řidiči na terapii, kde budou muset komunikovat s dalšími provinilci, kteří však často vidí věci jinak než oni, poznají, že na silnici se pohybují i lidé pro které je jejich chování nepřijatelné a odsouzeníhodné.

řízení

Foto: Pixabay

Terapie dosud chybí

Právě terapeutická práce s těmi, kdo opakovaně porušují dopravní předpisy je u nás zatím na velmi špatné úrovni, respektive prakticky neexistuje. Současný systém nebere v potaz, že většina dopravních nehod souvisí spíše s emoční nestabilitou a agresivitou řidičů než s jejich dovednostmi. Pokud je možné umazávat si trestné body jízdou na polygonu a školou smyku, bude to pro mnohé hříšníky spíš zábava a rozhodně je to nepřiměje k zodpovědnějšímu chování na silnici, možná spíše naopak.

O terapii se již v minulosti mluvilo, nakonec však do právního řádu nepronikla. Uvidíme, zda to tentokrát bude jiné.

 Zdroje informací: https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/ridicsky-prukaz-prestupek-trest-terapie.A230516_165729_eko-doprava_ven

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3131768-vybodovane-ridice-recidivisty-zatim-povinny-terapeuticky-kurz-mine-novela-uz-s-nim

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.