Dohoda o provedení práce: Limity a parametry

Peníze

Dohoda o provedení práce je nejčastější smluvní druh, který se používá ke krátkodobým, často brigádním, pracovním úvazkům. My se dnes podíváme na aktuální právní úpravu, práva a povinnosti a zejména na limity výdělku ve vztahu k povinnosti platit zdravotní a sociální pojištění. Pojďme tedy na to!

Základní parametry DPP

Co je vlastně dohoda o provedení práce? Spolu s dohodou o pracovní činnosti jde o jednu z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Ochrana zaměstnance je tak nižší, jde však také o méně formální a administrativně náročnější smluvní druh pro obě strany. Nejlepší využití je pro sezónní práce a brigády. Základní parametry jsou následující. Pro jednoho zaměstnavatele můžete na základě DPP za jeden kalendářní rok vykonat maximálně 300 hodin práce, přičemž máte-li více dohod u jednoho zaměstnavatele, pro tuto podmínku se hodiny sčítají. Výše odměny pak může být jakkoli vysoká (platí zde ale ustanovení o minimální mzdě).

Náležitosti DPP

Dohoda musí dle zákoníku práce obsahovat minimálně tyto náležitosti. Sjednanou práci a vymezení úkolů, dobu, na kterou se uzavírá (lze ale i na dobu neurčitou) a sjednaná odměna. Podmínkou je také to, že dohoda musí být uzavřena v písemné formě. Není-li tomu však tak, můžete se domáhat neplatnosti jen vy jako zaměstnanec, nikoli zaměstnavatel (bylo-li již započato s plněním).

Odvody na pojistné

Pokud je měsíční odměna z DPP nižší než 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele, pak se z poměru neplatí zdravotní ani sociál ní pojištění. Pokud překročíte tento limit, platíte z výdělku pojistné. Zde však pozor na zdravotní pojištění. Pokud jej neplatíte z DPP, pak je nutné platit jej z jiného důvodu. Například z druhého zaměstnání, nebo jej za vás platí stát (například za děti, studenty, rodiče na rodičovské, rodiče starající se o děti do 4 let apod.). Pokud však neexistuje žádný druhý důvod, proč neplatíte nebo není za vás placeno zdravotní pojištění, jste pro pojišťovnu osoba bez zdanitelných příjmů. V takovém případě musíte sami zaplatit pojistné, které činí pro tento rok 2 187 Kč měsíčně. Zpět ale ještě k DPP. Překročíte-li limit 10 000 Kč, platíte 4,5 % na zdravotní pojištění a 6,5 % na sociální pojištění.

DPP a daně

Opět zde platí hranice 10 000 Kč. Pokud ji svým výdělkem překročíte a máte u zaměstnavatele podepsaný formulář ke slevě na dani, pak daníte odměnu srážkovou daní ve výši 15 % a nemusíte následně podávat daňové přiznání. Nemáte-li podepsáno prohlášení k dani, platíte 15% zálohovou daň. Slevu lze uplatnit až v rámci daňového přiznání.

Zdroj: zákon š. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/dohoda-o-provedeni-prace, https://www.finance.cz/zpravy/finance/405249-zdaneni-privydelku-z-dohod-o-provedeni-prace/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.