Rozvod

Dohoda na rozvodu? Stejně musíte k soudu

Pokud se s manželem rozvádíte, pravděpodobně to není ta zrovna nejpříjemnější věc ve vašem dosavadním životě. Tím spíše oceníte, když se na podmínkách rozvodu dokážete oba jako partneři a dospělí lidé domluvit. V České republice však za každých okolností musíte podat návrh soudu na rozvod manželství a absolvovat soudní jednání. Dnes se podíváme, jak to probíhá.

Na čem se musíte dohodnout

Pokud se tedy budete chtít nechat rozvést v rámci společného návrhu k soudu, tedy dohodou obou manželů o ukončení manželství, je nutné k takové dohodě dojít a poté ji samozřejmě formálně zaznamenat. Manželé, kteří mají záměr se rozvést, se musí shodnout alespoň ve třech bodech, které budou následně v dohodě uvedeny. Půjde o rozdělení jejich majetky, tedy vypořádání společného jmění manželů, dále vypořádat budoucí poměry o bydlení po rozvodu a pokud byly v manželství i děti, péče o ně. Důležité také je, že manželství musí trvat minimálně rok. Jinak se nedá ukončit.

Dohoda o ukončení manželství

Následná dohoda musí mít zákonem předepsanou formu. Občanský zákoník, kde je většina rodinného práva upravena, hovoří o písemné formě s úředně ověřenými podpisy. Vyhotovit si ji můžete sami, nebo k tomu využít služby advokátů či notářů. Další náležitosti jsou například dostatečně konkrétní popsání jednotlivého majetku. Půjde například o výrobní čísla či u nemovitostí parcelové číslo a podobně. S formálními náležitostmi vám pomohou již výše zmíněné právnické profese. Notář nebo advokát. Určitě je lepší nechat sepsání na nich. Vyhnete se chybám a nepřesnostem.

Když mají manželé děti

Pokud v ukončovaném manželství žijí děti, potomci obou manželů, pak se má v dohodě také sjednat úprava jejich výchovy obou rodičů a případně výše výživného. Tato dohoda však ještě musí být schválena opatrovnickým soudem. Máte-li všechno ostatní a výše popsané splněné, můžete podat žádost o rozvod. Je-li to rozvod dohodou, často jde o společný návrh. Soud si následně vyžádá dokumenty včetně dohody manželů a rozhodnutí opatrovnického soudu.

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *