Digitální Česko: Chybí peníze, ale vše se má zlepšit

Digitální Česko je projekt, v rámci kterého mělo dojít na digitalizaci státní správy. Ta měla řadu činností usnadnit. Bohužel, ministerstvo sehnalo pouze necelou desetinu na financování tohoto projektu. Z celkových nákladů, které byly vyčísleny na 95 milionů korun tak mají pouhých 9 milionů. Jak hodlají ministerstva tuto situaci řešit se dozvíme – v současné době dojde k projednávání dokumentu nazvaného jako „Návrh usnesení vlády České republiky k Zajištění financování činností vyplývajících z implementačních plánů programu Digitální Česko na roky 2019 a 2020“.

Řešení poskytne rozpočet na rok 2020

Konečnou odpověď má vláda dát se schválením rozpočtu pro rok 2020. Finanční požadavky všech ministerstev, kterých se digitalizace týká, mají být zahrnuty právě v něm. To je důvod, proč musí ministerstvo financí navýšit jednotlivé rozpočtové kapitoly dotčených ministerstev tak, aby Digitalizace skutečně byla spuštěna. Konkrétně jde o ministerstvo vnitra, průmyslu, ministerstvo pro místní rozvoj, zdravotnictví, ministerstvo zahraničí a školství.

Tři pilíře digitalizace

Projekt Digitalizace Česko byl rozdělen celkem do tří pilířů, které mají zajistit celkovou prosperitu České republiky. Jsou to tyto pilíře, které jsou navzájem provázané informačními toky:

  • Česko v digitální Evropě
  • Informační koncepce ČR
  • Koncepce Digitální ekonomika a společnost

Česko v digitální Evropě

První pilíř má zajistit „jednotný a inovativní přístup ČR k problematice digitální agendy“. Tento přístup má povýšit celkový systém na úroveň Evropské unie. Prostředkem pro splnění tohoto cíle je použití moderních technologií.

Informační koncepce ČR

V tomto pilíři jde o budování informačních systémů veřejné správy, která má zajistit jakousi elektronickou podobu vlády.

Koncepce Digitální ekonomika a společnost

Poslední z pilířů se soustředí na tu část problematiky, kterou spravuje veřejná moc nepřímo. Jedná se například o podporu všech digitálních změn a zmírnění jejích negativních dopadů.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.