Pokuty na dani

Daňové přiznání: Jaké jsou pokuty a penále při nedodržení podmínek?

Jestliže budete letos podávat daňové přiznání, nepodceňujte termín podání. Mezním termínem podání letošního daňového přiznání je 1. dubna 2019. Pokud toto datum promeškáte, můžete to do 5 pracovních dní napravit a to bez postihu. Při pozdější podání už vás postih nemine. Za pozdní odevzdání totiž čekají pokuty a penále a za nezaplacení nedoplatků se dokonce můžete dostat až k exekuci.

Pokuta za pozdní odevzdání nebo neodevzdání vůbec daňového přiznání

Pevně daná sazba pokuty není, za každý další den prodlení totiž přibývá úrok z prodlení a to ve výši 0,05 %.  Legislativou je jen stanovena minimální a maximální sazba pokuty, která může být dána. Minimální je tedy částka 500 Kč a maximálně 300 000 Kč.  Vždy vás však finanční úřad vyzve, abyste daňové přiznání podali a uhradili daň.  Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, opět vás bude finanční úřad vyzývat k podání a stanoví vám náhradní termín podání. Penále se pak zvýší na 5% ze stanovené daně a zase platí dolní i horní hranice.

Sankce za opoždění platby daně nebo nezaplacení daně

Společně s podáním daňového přiznání by mě být zaplacena i daň. Daň lze uhradit ještě 5 pracovních dní po termínu a to bez sankcí.  Pokud daň zaplatíte později, můžete očekávat penále ve výši 20% z vypočtené daně a 1% u snižování daňové ztráty.  Navíc za každý den, co se s platbou opozdíte, vás čekají ještě úroky za prodlení. Úroky se počítají dle sazby ČNB se zvýšením o 14%.

Pokuta za neodevzdání přehledu o příjmech a výdajích

Jen odevzdání daňového přiznání nestačí, odevzdat musíte i přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Jedině tak se bude moci vyřešit přeplatek nebo naopak nedoplatek na pojištění.  Pokud k odevzdání nedojde do 1. května 2019, obě instituce vám mohou dát pokutu a to 50 000 Kč. A i zde naskakují penále, nedoplatek musíte uhradit nejpozději do 8 dnů od odevzdání přehledu, a pokud tak neučiníte, začnou vám naskakovat úroky ve výši 0,05 %.

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *