Daněmi to nekončí – nezapomeňte na přehledy o příjmech

peníze

Pokud jste již odevzdali daňové přiznání či máte z jakéhokoli důvodu ještě nějaký ten čas na to, vyhotovit jej a odevzdat ho příslušnému finančnímu úřadu, ještě nemáte vyhráno. Stejně jako finančák čeká na své daňové přiznání, v těchto dnech čekají pojišťovna a ČSSZ na přehledy o příjmech za uplynulý rok. Co ovlivní? A jaké jsou termíny pro odevzdání?

Kdo musí odevzdat přehledy

Jde o formulář, kde se vypočítávají příjmy za uplynulé zdaňovací období, tedy rok 2022. Ve svém obsahu se podobají daňovému přiznání, zpravidla a logicky by mělo vycházet ze stejných údajů. Není však nutné, aby přehledy odevzdávali všichni pojištěnci. České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně je nutné zaslat přehled o příjmech za rok 2022 v případě, že jste měli v minulém roce příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů, tedy půjde zejména o podnikatele. Zaměstnanců (kteří k zaměstnání nemají i jinou než závislou činnost) se odesílání přehledů zpravidla týkat nebude. Na druhou stranu musíte odevzdat přehled, byl-li jste alespoň část roku OSVČ.

Termíny pro odevzdání

Přehledy o příjmech za rok 2022 se podávají České správě sociálního zabezpečení a vaší zdravotní pojišťovně. Termín odevzdání je pro tento rok 2. května. Pokud jste však podávali daňové přiznání elektronicky po 3. dubnu tohoto roku, máte čas až do 2. června. Nejdelší lhůta se pak týká těch, kdož odevzdávají daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce. Ti mají nejdelší lhůtu i pro podání samotného daňového přiznání. Přehled o příjmech musí odevzdat do 1. srpna 2023.

Ze základu se odečtou zaplacené zálohy

Od vypočteného ročního sociálního a zdravotního pojištění se pak odečtou zálohy, které jste zaplatili již v průběhu roku 2022. Pokud jste živnostníkem či jiným podnikatelem, který měl za rok 2022 hrubý zisk vyšší než v roce 2021, budete muset nejspíše počítat s následným doplacením nedoplatků na pojistném. Vaše zálohy totiž zpravidla budou nižší než vypočtené roční pojistné dle vašeho zisku. Tyto nedoplatky je pak nutné uhradit do osmi dní ode dne, kdy jste odevzdali přehled o příjmech.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/dane/dane-priznani-prehledy-zdravotni-pojistovna-cssz-zalohy.A230412_718098_podnikani_sov, https://www.businessinfo.cz/clanky/prehledy-pro-cssz-a-zdravotni-pojistovnu-odevzdejte-do-30-dnu-po-priznani/

Náhledové foto – Pixabay