Další katastrofa na obzoru: antibiotická rezistence

antibiotika

Ve víru mnoha krizí, kterými svět v posledních letech prochází, je snadné ignorovat rozvíjející se krize budoucí. Jednou z nich je stále se zvyšující odolnost mnoha typů bakterií vůči antibiotikům. Jedná se o problém, který má potenciálně nedozírné důsledky a jeho rozměr je stejně tak medicínský jako ekonomický.

Rezistence vůči antibiotikům

Objev antibiotik v předvečer druhé světové války znamenal pro lékařskou vědu doslova revoluci. Naučili jsme se bojovat s infekcemi, které dříve končily smrtí, nebo vážnými a trvalými následky. Antibiotika se stala nedílnou součástí moderní medicíny a jsou používána v obrovském množství. Právě v tom tkví ovšem podstata problému.

Příliš častý kontakt s antibiotiky umožňuje bakteriím přizpůsobovat se a získat vůči nim odolnost. Zvláště v nemocnicích se tak již nyní začínáme setkávat s tzv. superbakteriemi, na které jsou dnešní antibiotika krátká. Jedná se o trend, který podle odborníků není možné zvrátit.

antibiotika

Foto: Pixabay

Co s tím?

Následky vzniku super bakterií jsou zřejmé: lidé začnou opět umírat na infekce, které se nám dnes zdají banální. Abychom super bakterie udržely alespoň trochu na uzdě je třeba snižovat používání antibiotik, která jsou dnes používána často i tam, kde to není nezbytně nutné. To nebude jednoduché, neboť antibiotika jsou zásadní pro chov hospodářských zvířat a lékaři si dnes bez nich neumí svoji profesi představit.

Možná ještě důležitější však bude vývoj nových antibiotik. Pro farmaceutické firmy se však jedná o investice v řádu stovek milionů dolarů a mnoha let vývoje. Tento proces pro ně prakticky nemůže být ekonomicky výhodný, i proto, že se bude tlačit na jejich jejich co nejmenší používání. Jako jediné řešení se proto jeví vstup států do vývoje nových antibiotik ve formě jeho financování.

Zdroje informaci: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/antibiotika-ucinnost-bakterie-nemocnice-superinfekce_2210102321_har

 https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/1999/cislo-1/rezistence-antibiotika.html

 Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.