Co všechno přináší nový stavební zákon

02_stavba

Před dobou probleskla médii zpráva, na kterou čekalo mnoho lidí mnoho let. Šlo o dlouho očekávaný stavební zákon. Ten již také podepsal prezident republiky, čímž dokončil legislativní proces. Zákon je tedy platný a čeká se na nabytí jeho účinnosti. My se nyní podíváme na to, co všechno tento zákon mění a zavádí. Pojďme na to!

Rychlejší stavební řízení

Nový stavební zákon by měl zajistit výrazné zrychlení stavebního řízení v České republice. Tento předpis zakotvuje lhůty, ve kterých by měl stavební úřad rozhodnout. Jde o lhůtu 30 dní u jednoduchých staveb, 60 dní u ostatních případů a 120 dní je pak stanoveno pro stavby, u kterých se posuzuje vliv na životní prostředí EIA. Tyto lhůty však nejsou absolutní, lze je prodloužit o 30 dní ve zvlášť složitých případech. Prodloužení může být nakonec i 60denní, a to v případech, kde se vyskytuje velký počet účastníků. Nejsou-li lhůty dodrženy, řízení přebírá nadřízený krajský úřad, který je vázán stejnými lhůtami.

Jedno stavební řízení

Novela také zavádí, že nyní bude stačit jen jedno stavební řízení. Nikoli, jak do této doby, například současné územní stavební řízení a další zvláštní postupy. Zavádí se tedy jednotné společné řízení. Má se dle ministerstva pro místní rozvoj zabránit opakovanému projednávání věci. Mají se také integrovat různá povolení a stanoviska do jednotných postupů.

Státní megaúřad namísto samospráv

Zákon také zakotvuje jednotnou soustavu stavebních úřadů, na jejímž vrcholu bude nový úřad – Nejvyšší stavební úřad. Ten má zamezit tomu, aby samosprávy zasahovaly do rozhodování o povolování staveb. Na druhou stranu kritici nového zákonu tvrdí, že jde o nepřiměřené odtažení řízení od místních samospráv, které mají k stavbám nejbližší vztah. Stavební úřad se tedy přenáší na úsek státní správy.

Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.