candle-2038736_960_720

Co všechno musíte zařídit, když vám zemře blízká osoba

Ztráta blízkého člověka je zřejmě tou nejtěžší životní událostí, která vás může potkat. Bohužel i v takové chvíli je potřeba alespoň částečně zachovat chladnou mysl a zařídit celou řadu neodkladných věcí. Uspořádáním smutečního obřadu to začíná, zrušením bankovního účtu či dodávek energie to končí. V tomto článku vás provedeme vším, čemu se po smrti rodinného příslušníka nevyhnete.

První kroky po smrti člověka směřují od lékaře

V momentě, kdy lékař konstatuje smrt člověka, je povinen o této skutečnosti informovat matriční úřad, v jehož oblasti působnosti měl dotyčný trvalé bydliště. Onen úřad pak předá zprávu příslušnému soudu, který má za úkol určit notáře, jehož prostřednictvím jsou kontaktováni pozůstalí. Notář se zpravidla obrací na osobu mající na starosti pohřeb. Po vyřízení všech těchto formalit je zahájeno dědické řízení a to i za předpokladu, že zemřelý nevlastnil v podstatě žádný majetek.

Již zmíněný matriční úřad se ještě postará o předání smutné zprávy zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. Pokud zesnulý pobíral invalidní, starobní či jakýkoli jiný důchod, jsou tyto dávky na základě nových informací okamžitě zastaveny. Tím ovšem ještě zdaleka nemáte vyhráno. Zatím jsme zmiňovali pouze události, které za vás vyřeší druzí. Zbytek už je bohužel jen a jen na vás.

Bankovní účet existuje i po smrti jeho majitele

Fungování bankovního účtu se nemění ani v případě, že jeho majitel už nežije. To znamená, že z něj i nadále odcházejí peníze formou trvalých příkazů (pokud si majitel výslovně nepřál, aby s jeho skonem posílání peněz skončilo). K tomu, abyste mohli tento úkon zastavit, musíte příslušné bankovní společnosti doložit úmrtní list nebo tím pověřit přiděleného notáře.

Pokud si přejete s penězi na bankovním účtu manipulovat, neobejdete se bez disponentského práva. To vám mohl po čas života udělit sám zemřelý a nebo jej následně získáte od notáře. Můžete ovšem narazit i na problémy. Některé bankovní účty jsou nastaveny tak, že po smrti svého majitele automaticky zanikají a s nimi i částka, která se na nich vyskytovala. Znovu se tak musíte obrátit na notáře.

Dodávky energií a mobilní tarify

Mnoho lidí se stále myslí, že než odhlásíte odběr energií zesnulého, je potřeba vyčkat na dědické řízení. To však není pravda. Smlouva s dodavatelem energie i mobilních služeb zaniká v momentě, kdy dojde k úmrtí odběratele. Společnostem stačí doložit pouze úmrtní list nebo lékařskou zprávu o úmrtí. Dodávky je také možné přepsat na nového odběratele, pokud tyto služby hodláte i nadále využívat.

Osobní doklady musíte odevzdávat zvlášť

Osobní doklady zemřelého bohužel nelze odevzdat na jedno místo, takže vy jako pozůstalí musíte navštívit jede úřad po druhém. Občanský průkaz, rodný list a oddací list patří na matriku. Řidičský průkaz náleží Dopravnímu inspektorátu, kartička zdravotního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovně a pas obecnímu úřadu. Teprve v momentě odevzdání posledního dokladu máte to nejhorší za sebou.

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.

24 komentářů

 1. Andy Odpovědět

  Ano,hlavně nezarizovat pohřeb.jinak dědíte jak majetek tak i dluhy.mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.už nic nikdy nezařizuji. Ať si to udělá kdo chce.

  1. Jarmila Odpovědět

   Takže pokud dcera zařídí svému otci, který má nemalé dluhy, pohřeb, automaticky zdědí jeho dluhy? Zařídit svému rodiči nebo sourozenci pohřeb by měla být morální povinnost snad každého z nás. Ale za tuto cenu? Můžete k tomu napsat víc? Který zákon toto určuje? Děkuji.

   1. Jan Pavlov Odpovědět

    Pokud nejste studující, tak nemáte nárok na příspěvek na pohřeb. Cena „základního“ pohřbu je cca 10 000 Kč. Dědictví s pohřbem nijak nesouvisí, jen pokud budete zařizovatelkou pohřbu, tak Vás bude kontaktovat notář, který dostane dědické řízení přiděleno. Dědictví se můžete zříci zcela, tedy zmíněných dluhů, ale v tom případě nemáte nárok ani pokud by se dluhy uhradily a z majetku otce něco po uhrazení
    zbylo, toho se zříkáte také, prostě všeho – dluhů i případné jiné pozůstalosti, nelze to rozdělit. Pokud by byly majetkové poměry složitější, je lépe se poradit buď přímo s notářem nebo advokátem. Dluhy se uhradí prodejem majetku a případný zbytek jak dluhu, tak přebytku připadne jiným dědicům, kteří dědictví neodmítli nebo státu.

   2. vera Odpovědět

    Jestliže vám zemřel otec, kterého nikdo nechtěl pohřbít a který má nemalé dluhy, ujmula jste se jeho pohřbu vy. Pokud jste nezaopatřené dítě do 26 roků, pak dostanete náklady na pohřeb, ale jen ty, podle zákona o pohřebnictví, které jsou ekonomickým pohřbem, t.j. 10 tisíc Kč, nazpět od státu. Kde se o to žádá, nevím. Budete, jako zřizovatel pohřbu, vyzvána notářem k dědickému řízení. Vy víte, že otec dluží, tak dědictví odmítnete. Notář vyjmenuje a vyčíslí majetek a závazky. Pak se ptá, zda dědictví přijímáte nebo ne. Automaticky nedědíte nic. Ani majetek ani dluhy. Musela byste dědictví přijmout. To notář zapíše do protokolu. Pak dědické řízení schvaluje příslušný soud. A pokud to dědictví před notářem protokolárně přijmete, dědíte majetek i závazky. Ty závazky k fyzickým osobám, k bankovním institucím, k právnickým osobám, to jsou ty dluhy. Žádný zákon neurčuje, že jste povinna dědictví přijmout. Ale, pokud máte něco konkrétního na mysli, než začnete jednat, poraďte se s advokátem.

  2. vera Odpovědět

   To není pravda. Pohřeb zařídíte. A notář se s dědictvím obrátí na zřizovatele pohřbu. Ale dědictví můžete odmítnout. Nemusíte ho přijmout. Pokud jste zařídil pohřeb a notář se na vás obrátil ve věci dědického řízení a vy jste byl dychtiv „dědictví“, tak jste zřejmě dědictví přijal. A v tom případě jste přijal jako dědictví i majetek i závazky.

 2. Radmila Chalupová Odpovědět

  Dobrý den,
  jen malá poznámka – rodný a oddací list se žádnému úřadu nevrací – zejména OL musí předložit žadatel o vdovský či vdovecký důchod.
  Občanský průkaz a kartička pojišťovny se odevzdají úmrtní matrice (většinou si je hned odveze buď lékař, koroner nebo pohřební služba a s listem o prohlídce zemřelého vše předá matrice), která je následně odešle vydávajícímu úřadu (úřadu, který doklad vydal).
  Cestovní doklad a řidičák buď pozůstalí odevzdají vydávajícímu úřadu a nebo je možné vše dát na matriku a ta je odešle (do dohodě). Málokdo ale řidičák a pas vrací.

 3. Procházková Odpovědět

  „V momentě, kdy lékař konstatuje smrt člověka, je povinen o této skutečnosti informovat matriční úřad, v jehož oblasti působnosti měl dotyčný trvalé bydliště.“

  Matriční úřad kde zemřel – ne kde má trvalé bydliště. Trochu moc chyb na tak malý článek….

 4. Klára Odpovědět

  No a co když nic z toho nenajdu , protože je v bytě takový čubinec, tak asi nic k odevzdání nebude….

 5. Sasanka Hajní Odpovědět

  Přesně tak. Než psát článek se zavádějícími informacemi, je lepší nepsat nic. Řada pohřebních služeb má na svých stránkách celkem fundované informace.

 6. Sam - Moravský kreativní komentátor Odpovědět

  Kdo to psal? David Břach. No jeho rady odpovídají jeho obrázku , jeho fotka by asi byla ještě horší.

  1. vera Odpovědět

   Praktického lékaře, Lékařskou službu první pomoci nebo Zdravotnickou záchrannou službu.
   Praktický lékař v noci neordinuje a pokud vy vidíte, že starý člověk dodýchal, volejte Lékařskou službu první pomoci. Když operátorce sdělíte, co se stalo, sama vás nasměruje na tu správnou zdravotnickou službu. Pokud člověk zemře doma, zdravotnická služba přivolává i Policii ČR.

 7. Janule Odpovědět

  Hlavně se nedejte. Můj otec měl uzavřenou smlouvu s mobilním operátorem na 2 roky, ale dovolil si zemřít půl roku před vypršením této lhůty. Chtěli po mě penále za nedodržení smlouvy. Co jsem jim napsala nelze citovat, ale dali pokoj.

 8. Jan Pavlov Odpovědět

  Tenhle článek by zasloužil smazat.
  Pokud někdo zemře, první instituce, která se kontaktuje v případě úmrtí doma, je záchranná služba potažmo koroner. Ten vyhotoví doklad o ohledání mrtvého, může také nařídit pitvu a pak se doklad vydá až po ní. Pokud dojde k úmrtí ve zdravotnickém zařízení, toto potvrzení vyhotoví ošetřující lékař. S tímto dokladem, občanským průkazem a kartičkou pojištěnce zdravotní pojišťovny navštíví pozůstalý pohřební ústav, kde tyto doklady předloží a na jejich základě se zařídí pohřeb. Zařizovatel pohřbu bude také ten, kdo dostane vyrozumění o zpopelnění zemřelého a koho bude kontaktovat matrika při vydání úmrtního listu. Také ho bude v rozmezí 1 až 3 měsíců kontaktovat notář, který dostane pozůstalostní řízení přiděleno, pokud neměl zemřelý např. sepsanou závěť u svého notáře. Oddací list , rodný list se nikam neodevzdává, pouze pas a vojenská knížka, pokud byl zemřelý voják v záloze. Oddací list je zapotřebí pro zařízení vdovského nebo vdoveckého důchodu. Pohřební služba i matrika každému poradí, pokud si nebude jistý jak postupovat. Je jasné, že ztráta někoho blízkého člověka zaskočí a jsou na na to připraveni a na rozdíl od tohoto článku mají správné informace

  1. vera Odpovědět

   Pokud někdo zemře doma, tak záchranná služba kontaktuje policii ČR. Až po pitvě a po vyšetřování policie je vydán doklad o úmrtí, který je potřeba k zařízení pohřbu u pohřebního ústavu. Některé obce mají „manuál“ Základní informace pro pozůstalé. Má to např. malá obec Horní Hustopeče na jižní Moravě.
   Není to tak dávno, kdy zemřela doma, sama, starší paní, sousedka. A protože jsem byla poslední člověk, se kterým telefonicky komunikovala – žádala mne, abych jí nakoupila pečivo, vyšetřovala mne policie. Toto zákonné ustanovení je od té doby, co ti manželé, nevím už jak se jmenovali, usmrcovali starší osamocené lidi.

 9. Tonda Dryák Odpovědět

  Já si myslím ,že kdo zařizuje pohřeb.Tak ví co má dělat.Tady se jken píše a dělá se z toho kovbojka.Já už zařizoval dva pohřby a vžda bez problémů.

 10. Marta Urbancová Odpovědět

  Nám zase pohřební služba dala lístek,kde bylo napsáno,kde se nejdříve obrátit .Pohřební služba to měla sepsané ,bod po bodě,co je třeba nejdříve zařídit.Také nás majitel firmy informoval,že nyní se už nesmí vybírat z účtu peníze,ani na pohřeb,že už je to bráno– jako trestný čin—.Tak jsem se řídila podle lístku pohřební služby a vše bylo OK.

  1. Boban Kh Odpovědět

   Ano, to by mohl být problém-vybírat peníze.
   Stačí vybrat třeba pouze dvě minuty po úmrtí a banka to může nahlásit jako trestný čin.Je to její povinnost.

 11. Ondrej Odpovědět

  Mě už fotr vydědil .Všechno prodal a peníze nacpal nějaký čubce do baráku.pohřeb mu zařizovat nebudu .Ať ho hoděj přes plot jako kočku

 12. Standa Odpovědět

  Já nemám doma v hotovosti 10.000 Kč na pohřeb, ale máme s manželkou společný účet u spořitelny. Jsme tam napsáni oba. Výběr peněz bude v tom případě také trestný čin? Po smrti bude vybírat manželka nebo já?

 13. samotář Odpovědět

  Mě nebude mít kdo pochovat poněvadž jsem na světě už úplně sám.Až budu umírat tak se zamknu na 2 západy ,aby to měli co nejtěžší mě z bytu dostat.A o pohřeb ať se postará stát včetně zrušení všech mých účtu a facebooku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *