Co všechno musíte zařídit, když vám zemře blízká osoba

Ztráta blízkého člověka je zřejmě tou nejtěžší životní událostí, která vás může potkat. Bohužel i v takové chvíli je potřeba alespoň částečně zachovat chladnou mysl a zařídit celou řadu neodkladných věcí. Uspořádáním smutečního obřadu to začíná, zrušením bankovního účtu či dodávek energie to končí. V tomto článku vás provedeme vším, čemu se po smrti rodinného příslušníka nevyhnete.

První kroky po smrti člověka směřují od lékaře

V momentě, kdy lékař konstatuje smrt člověka, je povinen o této skutečnosti informovat matriční úřad, v jehož oblasti působnosti měl dotyčný trvalé bydliště. Onen úřad pak předá zprávu příslušnému soudu, který má za úkol určit notáře, jehož prostřednictvím jsou kontaktováni pozůstalí. Notář se zpravidla obrací na osobu mající na starosti pohřeb. Po vyřízení všech těchto formalit je zahájeno dědické řízení a to i za předpokladu, že zemřelý nevlastnil v podstatě žádný majetek.

Již zmíněný matriční úřad se ještě postará o předání smutné zprávy zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. Pokud zesnulý pobíral invalidní, starobní či jakýkoli jiný důchod, jsou tyto dávky na základě nových informací okamžitě zastaveny. Tím ovšem ještě zdaleka nemáte vyhráno. Zatím jsme zmiňovali pouze události, které za vás vyřeší druzí. Zbytek už je bohužel jen a jen na vás.

Bankovní účet existuje i po smrti jeho majitele

Fungování bankovního účtu se nemění ani v případě, že jeho majitel už nežije. To znamená, že z něj i nadále odcházejí peníze formou trvalých příkazů (pokud si majitel výslovně nepřál, aby s jeho skonem posílání peněz skončilo). K tomu, abyste mohli tento úkon zastavit, musíte příslušné bankovní společnosti doložit úmrtní list nebo tím pověřit přiděleného notáře.

Pokud si přejete s penězi na bankovním účtu manipulovat, neobejdete se bez disponentského práva. To vám mohl po čas života udělit sám zemřelý a nebo jej následně získáte od notáře. Můžete ovšem narazit i na problémy. Některé bankovní účty jsou nastaveny tak, že po smrti svého majitele automaticky zanikají a s nimi i částka, která se na nich vyskytovala. Znovu se tak musíte obrátit na notáře.

Dodávky energií a mobilní tarify

Mnoho lidí se stále myslí, že než odhlásíte odběr energií zesnulého, je potřeba vyčkat na dědické řízení. To však není pravda. Smlouva s dodavatelem energie i mobilních služeb zaniká v momentě, kdy dojde k úmrtí odběratele. Společnostem stačí doložit pouze úmrtní list nebo lékařskou zprávu o úmrtí. Dodávky je také možné přepsat na nového odběratele, pokud tyto služby hodláte i nadále využívat.

Osobní doklady musíte odevzdávat zvlášť

Osobní doklady zemřelého bohužel nelze odevzdat na jedno místo, takže vy jako pozůstalí musíte navštívit jede úřad po druhém. Občanský průkaz, rodný list a oddací list patří na matriku. Řidičský průkaz náleží Dopravnímu inspektorátu, kartička zdravotního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovně a pas obecnímu úřadu. Teprve v momentě odevzdání posledního dokladu máte to nejhorší za sebou.

David Břach

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.