Bezpečnost práce

Co vše musí pojímat školení BOZP

Bezpečnost práce patří mezi častá témata, která se probírají jak na firemních poradách, tak i v mnohých klasických či online médiích. Není se čemu divit, jelikož zdraví pracovníků je na prvním místě, což dokladuje také fakt, že školením BOZP musí projít všichni. Vše ostatně přesně stanovuje § 103 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. Právě tady se dozvídáme, že zaměstnavatel je povinen zajistit svým zaměstnancům školení týkající se pracovně právních vztahů a bezpečnosti práce. Zaměstnanci musí být informováni o rizicích, která jim mohou při konkrétní vykonávané práci hrozit. My se na aspekty školení BOZP podíváme podrobněji.

Jen školení vedoucích zaměstnanců nestačí…

Mnozí zaměstnavatelé zastávají názor, že bohatě postačí nechat si proškolit vedoucí zaměstnance a mají vyhráno. Není tomu tak. Vedoucí zaměstnanci si s těmi řadovými musí sednout, seznámit je s novinkami a důležitými předpisy v oblasti BOZP a následně musí zaměstnanci vyplnit test týkající se těchto informací. Až poté jsou proškoleni. Samozřejmostí musí být veškerá odvětví ochrany lidského zdraví, mezi něž patří třeba požární ochrana, práce ve výškách atd.

Jaká má být frekvence školení?

Zákon přesně nestanovuje, jak často mají být zaměstnanci v oblasti bezpečnosti práce proškoleni. Hovoří pouze o tom, že školení by mělo být prováděno v závislosti na charakteru práce a míře rizik, která z jejího vykonávání vyplývají. Doporučuje se, aby školení bezpečnosti práce probíhalo minimálně jednou za dva roky. Jinak je zaměstnavatel povinen zajistit vstupní školení BOZP a další při změně pracovní pozice. Například úrazovost ve skladech značně narostla, a to i kvůli zanedbání realizace školení v oblasti BOZP.

Profesní doplňky a ostatní záležitosti

Zaměstnanec musí být také proškolen o rizicích, jež mohou vzniknout při výkonu konkrétních činností souvisejících s jeho prací, a to dle § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. Nejedná se tedy o obecný kurz BOZP, ale o doplněk. V každém případě se vyplatí nechat si proškolit všechny zaměstnance od profesionálů, a to klidně i online formou. Učinit tak můžete na bepor.eu.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *