Předčasný důchod

Co stojí předčasný důchod

Pokud chcete nebo potřebujete již pobírat starobní důchod a přestat se svým povoláním, určitě jste přemýšleli o předčasném důchodu. Při přemýšlení nad touto variantou se však vyrojí mnoho obav. Jednou z nejdůležitějších otázek je otázka finanční. Kolik budu pobírat a jak se mi bude důchod krátit? Přinášíme vám informace o odchodu do předčasného důchodu k roku 2017.

Jak je to se starobním důchodem

Starobní důchod je přiznáván těm, kteří dosáhnou hranice důchodového věku a zároveň mají odpracovaný potřebný počet let a tím potřebnou účast na důchodovém pojištění. Na internetu je řada kalkulaček, které vám spočítají řádný odchod do důchodu. Obecně však platí, že ten, kdo chce letos do důchodu, musí mít odpracovaných 33 let.

Předčasný důchod

Důchodový věk však nemusíte dodržet. Lze odejít do důchodu dřív. Platí, že kdo dosáhne důchodového věku před 63 rokem života, může odejít o tři roky dříve do předčasného důchodu. U osob, které dosáhnou důchodového věku v 63 a více letech, je možné odejít do předčasného důchodu o pět let dříve. Minimálně však v 60 letech.

Krácení penze

Pokud jste se rozhodli pro předčasný odchod do penze, mějte na paměti to, že budete pobírat nižší penzi. Dalším klíčovým faktem je trvalost výše důchodu. Krácení penze je neměnné a při dosažení řádného věku pro odchod do penze se měsíční částka měnit nebude. Dále platí zásada, že čím dříve do penze jdete, s tím menším příjmem musíte počítat. Starobní důchod se skládá z dvou částek. Základní výměra činí 2550 Kč a pobírá ji každý důchodce. Tato částka se nekrátí. Další složkou je takzvaná procentuální výměra. Je individuální a závisí na počtu odpracovaných let a průměru hrubých výdělků. Tato složka se již krátí a to tak, že procentuální výměra se zmenšuje za každých 90 dní, které zbývají do řádného odchodu do penze. Krácení je následovné:

1)      o 0,9% základu za prvních 360 dní,

2)      o 1.2% základu za odbobí od 361. dne do 720 dne,

3)      o 1,5% základu od 721. dne.

Krátí se výpočtový základ ne důchod samotný. Proto může být výsledek vyšší, než očekáváte.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

One Ping

  1. Pingback: Jak se vypočte starobní důchod | Epeníze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *