Co přinese novela zákoníku práce?

Práce

Chystají se změny v předpise, který je primární úpravou pracovního práva u nás. Řeč bude o novele zákoníku práce a my se dnes společně podíváme na to, jaké změny může zaměstnancům a zaměstnavatelům přinést.

Práce na home office

Novela zákoníku práce se bude věnovat například práci z domova neboli takzvané home office. Bude se vykonávat na základě písemné dohody, avšak budou existovat i případy, kdy zaměstnavatel bude moci home office jednostranně nařídit. Půjde o případy, kdy jde o důsledek opatření orgánu veřejné moci. Typicky, když budou opět v platnosti různá lockdownová opatření státu. Zaměstnavatel bude muset hradit náklady na home office, které zaměstnanci vzniknou. Půjde například o zvýšenou spotřebu energie a podobně. Dle novely zákoníku práce bude zaměstnavatel poskytovat za každý den zaměstnanci paušál, který se bude odvíjet od průměrných cen plynu, elektřiny, pevných paliv, tepla, vody a podobně. Minimální výše by měla činit asi 2,8 Kč/hod.

Nová pravidla elektronického doručování

Mělo by se zjednodušit doručování písemností mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Novinkou bude doručování písemností prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu.  Takto by mělo jít uzavřít pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce a jejich změny a skončení. Pokud bude však předmětná smlouva nebo dohoda uzavřena prostřednictvím sítě, bude muset zaměstnavatel ještě zaslat jejich vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance. Tu mu musí zaměstnanec písemně sdělit.

Dovolená pro DPP a DPČ

Změny nejspíše čekají také dohody pracovní činnosti a o provedení práce. Obecně platí, že na základě dohody o pracovní činnosti nelze konat více než polovinu týdenní pracovní doby, přičemž toto se posuzuje za celé období práce, nejdéle však za 52 týdnů. Nově by to mohlo být 26 týdnů a prodloužení na 52 týdnů bude možné jen důsledkem ujednání v kolektivní smlouvě. Novinkou také bude, že všichni pracovníci pracující na základě kterékoli dohody budou muset být seznámeni s týdenním rozvrhem pracovní doby minimálně týden předem. Předloha také počítá s dovolenou pro „dohodáře“, stejně tak s pracovním volnem, příplatkem za noc a podobně.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/chystane-zmeny-zakoniku-prace-pravidla-pro-home-office-dorucovani-pisemnosti-i-dovolena-pro-brigadniky/, https://advokatnidenik.cz/2022/09/22/novela-zakoniku-prace-2023-jake-jsou-jeji-nejdulezitejsi-novinky/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.