Co je mimořádná okamžitá pomoc a jaké jsou podmínky čerpání

mince

Stát nabízí občanům celou řadu nástrojů pro řešení nenadálých životních situací. Ne vždy o nich ale mají lidé přehled a nevyužijí je ve chvíli, kdy by to opravdu potřebovali. V takovém případě potom volí často mnohem horší řešení, které vede k dalším a stejně velkým životním problémům. Jednou z takových státních dávek, které mají za cíl pomoci člověku v těžkých chvílích, je dávka mimořádné okamžité pomoci. Co je dobré o ní vědět?

Co je dávka mimořádné okamžité pomoci?

Pod pojmem dávka mimořádné okamžité pomoci se skrývá pomoc pro ty občany, kteří se ocitnou ve velmi složité životní situaci. Tyto situace jsou přitom způsobeny neočekávaně, a přitom mají potenciálně vážný dopad. Důležitý je též fakt, že danou životní situaci je nutné řešit okamžitě.

peníze

Foto: Pixabay

Příklady využití dávky mimořádné okamžité pomoci

Může se jednat o situaci, kdy člověku hrozí vážná újma na zdraví související s nedostatkem peněz. Pokud je ohroženým člověkem dospělý, dávka doplní jeho prostředky do výše existenčního minima, pokud jde o nezaopatřené dítě, hranicí je výše životního minima.

Jedná se ale i o potřebu překonat živelné pohromy, průmyslové a jiné havárie apod. Pomoci může dávka lidem i s placením povinných správních poplatků při vyřizování osobních dokladů, se studiem nebo zájmovou činností jejich dětí či se zajišťováním jejich sociálně-právní ochrany.

Může se však jednat i o pomoc s pořizováním nebo opravou takových předmětů jako je pračka či lednice, či o nezbytné prostředky schopné zamezit sociálnímu vyloučení. Vždy samozřejmě platí, že se jedná o dávku, která je podmíněna nejen určitou situací, ale současně i aktuální finanční situací daného člověka.

Kde žádat o dávku mimořádné okamžité pomoci

O dávku lze žádat buď osobně na Úřadech práce, poštou, anebo elektronicky (datovou schránkou, prostřednictvím Identity občana či e-mailem, v jeho případě je potom ale nutné písemné či osobní potvrzení). Kromě osobních údajů vyplňovaných do žádosti je třeba předložit i potvrzení o příjmech, výpisy z bankovních účtů, prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech žadatele a všech společně posuzovaných osob a další doklady a dokumenty, které si Úřad práce vyžádá.

Po podání žádosti je třeba, aby žadatel vždy reagoval na požadavky úřadu a všechny jeho požadavky, jen tak bude možné, aby mohly peníze odejít co nejdříve, což je koneckonců hlavní účel dávky mimořádné okamžité pomoci.

Zdroje informací: https://lepsi-finance.cz/mimoradna-okamzita-pomoc-co-to-je-a-kdy-ji-muzeme-vyuzit/

https://www.uradprace.cz/mimoradna-okamzita-pomoc-mop-

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.