Fluktuace

Co je fluktuace

Pojem fluktuace je poměrně známý, nicméně existuje spousta lidí, kteří o ní nemají fakticky ponětí. I proto bychom měli připomenout, že se jedná o výměnu pracovních pozic. Jinými slovy, některý člověk odchází z jednoho pracoviště a jiný zase přichází. Vypočítává se obvykle takovým způsobem, že se vezme stonásobek ukončených pracovních poměrů a vydělí průměrným počtem zaměstnanců, kteří v daném období v určité firmě pracovali. Do fluktuace se logicky nepočítají odchody do důchodu anebo třeba na mateřskou dovolenou. To samé platí i o odchodu ze zdravotních důvodů. U firmy mající cca 100 zaměstnanců se míra fluktuace pohybuje mezi 5 až 7 %.

Negativní dopady fluktuace

Fluktuace zaměstnanců s sebou logicky přináší spousty negativních dopadů. Jedním z nich je zcela logicky ztráta finančních prostředků, které pochopitelně se změnou zaměstnanců tak jako tak souvisejí. Je jasné, že když z firmy odcházejí lidé, jde pryč také know how a spousta dalších věcí, které byly již v minulosti jaksi automatickou záležitostí. Bohužel se mnohdy jedná i o velmi citlivé informace. Díky fluktuaci také můžete přijít o zákazníky, a to z hodně velké části. Samozřejmě také může demotivovat lidi, kteří chtějí do vaší firmy přijít.

Co fluktuace přináší?

Fluktuace může znamenat pro jakoukoli firmu také jistou příležitost. Noví lidé mohou přinést spousty zajímavých myšlenek, které rozhodně stojí za to a mohou vaši společnost posunout z ideového i dalších hledisek mnohem dál. Rozmanitost zaměstnanců také může přinést své ovoce v podobě jejich tvůrčího myšlení. Kdyby nebyla fluktuace, nefungoval by trh pracovních příležitostí. Fluktuace je také jakési vysvědčení týkající se personalistů.

Fluktuace versus stabilita společnosti

Jestliže hovoříme o fluktuaci, je zapotřebí také zmínit stabilitu dané společnosti. Právě ta hovoří o celkovém dobrém zdraví dané společnosti. Stabilita je počítána jako stonásobek zaměstnaných lidí v dané firmě, kteří pracují minimálně po dobu jednoho roku.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *