Co je crowdfunding a jak funguje

Investice

Slyšeli jste již někdy pojem crowdfunding? Pokud ne, určitě je dobré jej znát. Ve zkratce jde způsob jak skupinově investovat a financovat projekty. Dnes vám představíme jeho fungování, výhody i rizika. Tak pojďme na to!

O co jde a jak to funguje?

Termín lze přeložit jako davové financování. Jde o způsob investování, kdy skupina jednotlivců přispěje menší částky na určitý předem známý projekt. Dav by měl pomoci projektu nastřádat potřebnou celkovou výši peněz a pomoci tak s jeho financováním a dosažením jeho cílů. Na rozdíl od vstupů jednotlivých investorů se crowdfunding vyznačuje masou menších investorů, kteří jsou více či méně neznámí. Mezi nejznámější servery, kde lze takto přispět na projekty, patří www.hithit.com, www.indiegogo.com či www.kickstarter.com.

Druhy crowdfundingu

Crowdfunding lze dělit dle jeho charakteru, respektive výnosů, na charitativní, odměnový, dluhový a v neposlední řadě podílový. U charitativních crowdfundingů se většinou s žádnou odměnou za příspěvek nepočítá. Odměnový crowdfunding počítá s menší či větší hmotnou odměnou. Například pokud se skládáte na knihu nebo film, můžete po dokončení toto dílo získat. Podílový crowdfunding pak znamená, že za svůj příspěvek dostáváte podíl a dle tohoto podílu získáváte poměrnou část z toho, co projekt vydělává.

Dluhový a podílový crowdfunding

Chcete-li svými příspěvky vydělat, zvolte tyto dva druhy. Jde totiž o takzvané investiční typy crowdfundingu. V podílovém, jak bylo již řečeno, dostane funder podíl na základním kapitálu firmy, tedy získává i podíl na zisku této firmy. Dluhový pak znamená, že funder se podílel s ostatními členy davu, na půjčce firmě, která o něj takto žádala. Má tedy vůči firmě pohledávku, bude s ním sepsána smlouva se splatností i úrokem.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.