Co exekutor může a co naopak nesmí

Samozřejmě je lepší vůbec se nedostat do situace, kdy vás navštíví exekutor a chce na vašem majetku uspokojit pohledávky věřitele nebo věřitelů, kterým dlužíte peníze. Pokud se to však již stane, je dobré být si vědom svých práv a povinností. Stejně tak je dobré zopakovat si, co exekutor ze zákona může, a co naopak nesmí.

Exekutor musí volit způsob exekuce

Ze zákona je dána exekutorům pravomoc postihnout váš majetek za účelem uspokojení pohledávek věřitelů. Toto postižení však musí být zákonné. Ze zákonných povinností exekutora například vyplývá, že musí zvolit takový způsob bezpečného a jistého uspokojená pohledávek věřitele, který není zřejmě nevhodný zejména ve vztahu k nepoměru výše dluhu a ceny předmětu, který je exekucí postižen.

Co exekutor nesmí zabavit

Přesto nesmí soudní exekutor zabrat jakýkoli majetek dlužníka. Mezi věci, které nelze zabavit v exekuci patří takové, které dlužník potřebuje nezbytně k uspokojení svých hmotných potřeb nebo hmotných potřeb své rodiny. Stejně tak nelze zabavit to, co slouží k plnění pracovních úkolů dlužníka. Dále mezi nezabavitelné věci řadíme takové, jejichž zpeněžení by bylo morálně nesprávné. Zde se řadí například obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsteny, zdravotnické potřeby a podobně. Dále nelze zabavit peněžní hotovost, a to do výše částky, který odpovídá dvojnásobku životního minima pro jednu osobu. Nyní jde o částku 6 820 Kč. Jste-li podnikateli, pak vám nesmí být zabaveny věci nezbytné pro provozování podnikatelské činnosti.

Jak se musí exekutor chovat u vás doma

Většinou vás nenavštíví exekutor doma osobně, ale jím pověřený zaměstnanec exekutorského úřadu. Ať již jde o exekutora nebo zaměstnance, vždy se vám musí prokázat příslušným dokladem, který potvrzuje jeho oprávnění. Stejně tak by vám měl doručit exekuční příkaz postihující movité věci. Jsou-li nesrovnalosti s čímkoli, ihned se obraťte na exekuční úřad nebo na Exekuční komoru. Jako dlužník máte také povinnosti. Musíte exekutorovi (či jeho zaměstnanci) umožnit přístup ke všem místům, kde máte umístěny movité věci. Dále musíte strpět prohlídku dalších místností a bytu jako celku. Vykonavatel soudního rozhodnutí musí na místě sepsat věci, které vybral pro prodej. Na seznamu by měli být zejména věci, které může dlužník nejsnáze postrádat, a které se nejsnadněji prodají.

Zdroj úvodní fotografie: Pixabay.com

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.