Co dělat s neuhrazenými fakturami?

01_faktury

Podnikání přináší nejrůznější situace, mezi ty nejméně příjemné patří ta, kdy vám coby podnikateli neuhradí zákazník vystavenou fakturu. Nejde jen o to, že nemáte odměnu, kterou si zasloužíte, ale také vám tato situace může zkomplikovat další podnikání, neboť pro něj nemůžete využít peníze „visící“ v neuhrazené faktuře. Jak se k neuhrazeným fakturám stavět? Co dělat, když taková situace nastane a jak jí předcházet?

Když peníze nepřijdou

Podnikání skýtá mnohá úskalí, což platí nejen pro vaši firmu, ale i pro vaše odběratele. To, že se s platbou faktury zpozdí o několik málo dní, není důvod k panice. Nepsané pravidlo praví, že první týden po splatnosti dělá podnikatel jen to, že čeká. Malé zpoždění nastat může a nikdy nevíte, kdy i vy oceníte jistý nadhled a velkorysost dodavatelů, u kterých budete nakupovat zase vy.

Po uplynutí týdne je na místě se poprvé ozvat, v tento moment nejlépe v podobě přátelského upozornění na neproplacenou fakturu s dotazem, zda nenastaly nějaké komplikace. V mnoha případech to bude stačit, neboť faktura se mohla u odběratele pouze někde „zatoulat“, jeho pracovníci si jí nepředali apod.

Horší je, pokud se ani po takovémto upozornění nic neděje. V takovém případě je jasné, že se na obzoru začínají rýsovat problémy. Nejprve nezbyde než zintenzivnit pokusy o kontaktování dotyčného subjektu a postupem času měnit tón z přátelského na přísný a poté až na výhružný (samozřejmě pouze ve spojitosti s potenciálním vymáháním dlužné částky soudní cestou).

Pokud se problém potáhne a vy nechcete zabředávat do zdlouhavých soudních jednání, je možné se problému „zbavit“ odprodejem pohledávky specializované agentuře. Velký pozor si naopak dejte na „pomstu“ v podobě zveřejňování údajů o dlužníkovi např. na internetu. Podobné kroky si vždy nechte posoudit právníkem, neboť touto cestou se můžete sami dostat do právních problémů.

02_faktury

Foto: Pixabay

Prevence

Zcela vyloučit možnost vzniku podobné situace nejde nikdy, je ale možné pokusit se její pravděpodobnost minimalizovat. V první řadě je třeba mít vše písemně podložené. Ústní dohody na „čestné slovo“ je snadnější porušovat. Pokud je smlouva na papíře, dlužník si spíše rozmyslí riskování problémů.

Dobrou volbou je vždy požadavek na zálohou platbu, která v případě problémů zmírní dopad nesplacené faktury na vaše podnikání. Stejně tak není od věci rozložit si větší zakázky na více částí ukončených tzv. milníky. Pokud následuje platba po dokončení každého z nich, opět se minimalizuje riziko toho, že problémy vůbec vzniknou i jejich dopadů.

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.