Přehled: Která opatření vlády byla dle soudů nezákonná

Právo

Za dobu pandemie vydala vláda v rámci boje proti nákaze řadu opatření. Mnoho z nich se dostalo k soudům, které posuzovaly, zda jsou v souladu se zákonem. U mnoha z nich pak musely soudy konstatovat, že tomu tak není. My dnes přinášíme přehled všech opatření, která byla dle soudů nezákonná.

Omezení obchodů a služeb

V první skupině jsou ta nezákonná opatření, která omezovala otevírací dobu a provoz obchodů či služeb. Jde o tato opatření:

  • duben 2020 – Čtyři opatření MZ, která omezovala volný pohyb, maloobchod a služby. Důvodem dle Městského soudu v Praze byla nezákonnost opatření. Nejvyšší správní soud (NSS) však následně (22. 2. 2021) tento rozsudek zrušil.
  • duben 2021 – Zrušení celého mimořádného opatření MZ z 10. dubna 2021. Toto opatření omezovalo provoz obchodů, služeb a styk lidí. O zrušení kvůli nezákonnosti rozhodl NSS. Vláda reagovala tak, že schválila další obdobné opatření.
  • květen 2021 – Zrušení opatření rozhodnutím NSS. Šlo o opatření, které zakazovalo noční prodej ve večerkách kvůli nedostatečného odůvodnění
  • květen 2021 – NSS ruší omezení provozu restaurací, heren a kasin. Šlo o opatření, které se týkalo konkrétního týdne. Na další týdny pak vydalo MZ téměř totožné opatření.
  • únor 2021 – Zrušení části usnesení vlády Ústavním soudem ČR, které omezovalo maloobchod a služby. Opět kvůli nedostatečnému zdůvodnění. Šlo o návrh 63 senátorů. V době rozhodnutí už platilo nové usnesení.
  • červen 2021 – NSS rozhodl, že již neplatná regulace zavření restaurací bylo v rozporu se zákonem.
  • červenec 2021 – NSS rozhodl o tom, že omezení stravovacích a ubytovacích služeb z přelomu dubna a května roku 2021 bylo v rozporu se zákonem. Nebyla splněna kritéria srozumitelnosti, soudržnosti a dobrého odůvodnění opatření.

Opatření z oblasti povinného testování

Pokud se bavíme o opatřeních, které stanovovaly povinnost testovat se na přítomnost koronaviru způsobujícího covid-19, pak soudy konstatovaly nezákonnost u sedmi takových rozhodnutí. Nejčastějšími důvody zrušení či konstatování nezákonnosti bylo špatné odůvodnění či to, že vláda uvalovala nepřiměřené povinnosti na zaměstnavatele, kteří museli své pracovníky testovat. V mnoha případech, však vláda vydala obdobná opatření, která nahrazovala ta, o kterých bylo rozhodnuto, že jsou nezákonná.

Další opatření

Dále soudy rozhodly, že jsou nezákonná tato opatření:

  • květen 2021 – Opatření MZ, které regulovalo provoz lyžařských vleků. Dle NSS šlo o nezákonné opatření. Poté jej však nahradilo další.
  • červen 2021 – Nezákonné bylo i plošné uzavření mateřských škol a omezení provozu ZŠ v dubnu 2021. Dle NSS nemělo ministerstvo k tomuto omezení oporu v zákoně.
  • červen 2021 – Ani regulace sportovišť, koupališť a wellness nebylo zákonné. Dle NSS nebyla rozhodnutí řádně odůvodněná.

Zdroj informací: https://www.ceska-justice.cz/2021/07/zavreni-obchodu-restauraci-i-respiratory-jaka-protiepidemicka-opatreni-soudy-zrusily/
Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.