Co dělat, když vám nájemce neplatí

Právo

Pronajímáte byt nebo dům? A stalo se vám někdy, že vám nájemce přestal platit? Pokud ano, určitě jste museli řešit, co dál. Jaký je vhodný postup podle zákona? Na co máte právo? Na to všechno se dnes zaměříme. Pojďme tedy na to!

Začněte písemnou upomínkou

Ze všeho nejdřív je důležité nájemníka o jeho prodlení informovat a zaslat nebo předat mu písemnou upomínku. Poučíte jej o tom, že je v prodlení, což může mít za následek úroky z prodlení, smluvní pokutu (pokud byla ve smlouvě sjednána), a také mu sdělíte možnost výpovědi z nájmu. Zasíláte-li upomínku, je dobré si nechat dodejku. Stejně tak si ponechejte kopii výzvy. Dále můžete ze složené kauce uhradit nájemné, které nájemce neuhradil. Poté jej opět písemně vyzvěte, aby kauci doplnil.

Kdy lze vypovědět nájem

Vypovědět nájem můžete, pokud nájemník nezaplatí svůj dluh do dalšího měsíce. Stejně tak můžete postupovat v případech, kdy se dohodnete na řešení jeho nemožnosti zaplatit, ale nájemce dohodu nedodržuje. Standardně lze vypovědět nájem s tříměsíční výpovědní dobou. To znamená, že výpovědí nekončí nájemní vztah. Ten končí až uplynutím této doby. Výpovědní doba začíná plynout od prvního dne měsíce, který následuje po doručení výpovědi nájemci. Pokud tedy je nájemci doručena výpověď 15. května, začíná výpovědní doba plynout 1. června a posledním dnem doby bude 1. září.

Výpověď s okamžitou platností

V některých případech však lze vypovědět nájem i bez výpovědní doby. Slovy zákona lze tento úkon činit v případě zvlášť závažného porušení povinnosti nájemníkem. Pokud se tedy bavíme o nezaplacení nájemného, lze okamžitě vypovědět nájem v případech, kdy není zaplaceno nájemné a náklady na služby za nejméně tři měsíce. Je-li nájem ukončen, máte alespoň jistotu, že dlužníkův dluh nebude růst. Uspokojit se můžete z jím složené kauce. Nestačí-li tato na uhrazení dluhu, je možné přistoupit k vymáhání pohledávky soudní cestou. Nejdříve však musíte dlužníkovi zaslat předžalobní výzvu k uhrazení dluhu.

Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.