Co byste měli vědět o zkušební době v zaměstnání

Smlouva

Pokud vstupujete do nového pracovněprávního poměru, tedy přicházíte na nové pracoviště, určitě je dobré rozmyslet se, zda budete v pracovní smlouvě sjednat i zkušební dobu. O co přesně jde? A jakými pravidly se zkušební doba v zaměstnání řídí? Na to se dnes společně zaměříme. Pojďme na to!

Sjednání – vždy dopředu a z vůle obou stran

Nejprve se podíváme na vznik zkušební doby, jako součásti pracovní smlouvy. Jde o ustanovení právního jednání, které zakládá pracovní poměr. To znamená, že pokud má být zkušební doba sjednání platně, musí být sjednána písemně, z vůle obou stran a také nejpozději v den nástupu do práce. Jakmile zaměstnanec již do nového pracoviště nastoupí, nelze sjednat dodatečně zkušební dobu, i kdyby o to stál sám pracovník.

Délka doby

Sjednaná zkušební doba může mít libovolnou délku, pokud se pohybuje v zákonem daném rámci. Zákoník práce totiž určuje, že zkušební doba nesmí být sjednána v delší míře než 3 měsíce. Zároveň nesmí být taková doba delší, než je sjednaná doba výkonu práce. Samozřejmě toto pravidlo se uplatní, jen pokud uzavíráte pracovní poměr na dobu určitou.

Co pro vás zkušební doba znamená

Proč byste vlastně vy, jako zaměstnanci, měli požadovat sjednání zkušební doby? Či co k tomu motivuje zaměstnavatele? Nejlépe vám na to odpoví, pokud se zaměříme na to, co vlastně zkušební doba je. Je to časový úsek, po který může jedna či druhá strana, tedy zaměstnanec nebo zaměstnavatel, zrušit pracovní poměr. Klidně bez udání důvodu. Dále neběží po takovém ukončení poměru ani výpovědní lhůta. Zaměstnavatel vás však takto může “vyhodit” jen písemně. Pokud v rozhodnutí nestanoví jinak, ukončuje se pracovní poměr dnem, kdy vám je písemnost doručena. Zkušební doba je tedy dobrá, pokud jdete do neznámého prostředí, a chcete mít nějakou jistotu, že když se vám tam nebude v prvních dnech či týdnech líbit či vám nebude práce vyhovovat, můžete v klidu odejít a nebudete mít ještě povinnost chodit do práce po dobu výpovědní doby.

Zdroj náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.