Chorvatsko se rozhodlo přijmout euro – mezníkem je rok 2024

Chorvatský premiér Andrej Plenkovin se nechal slyšet, že do konce funkčního období součastné vlády byl stanoven nový cíl. A tím je právě přijetí eura. Že to vláda myslí vážně dokazuje i to, že Chorvatsko podalo oficiální žádost o vstup do směnných kurzů ERM-2, což je jakýmsi předstupněm před zavedením eura. Na dalších nezbytných kritériích pro přijetí eura bude Chorvatsko intenzívně pracovat.

ERM-2, předstupeň přijetí eura

Do programu ERM-2 chorvatská vláda podala žádost v červenci roku 2019, v druhé polovině roku 2020 již chce být jeho součástí. Chorvatský premiér předpokládá, že v tomto programu bude stát dva až tři roky, takže euro by bylo možné přijmout na začátku roku 2023 či začátek roku 2024. Hlavními důvody, proč chce Chorvatsko přijmout euro, je odstranění kurzového riziko, ale také levnější půjčky a lepší konkurenceschopnost Chorvatska.

Přijetí eura: pro a proti

Občané Chorvatska jsou pro přijetí následovně – 52 % procent souhlasí s přijetím eura, 40 % je proti. Chorvatsko je členem Evropské unie již od roku 2013 a ve stejném roce se zavázalo přijmout tuto měnu. Centrální banka i chorvatské úřady schvalují přijetí eura, z jejich hlediska se jedná o vcelku nutný krok. Vždyť největšími obchodními partnery Chorvatska jsou ostatní státy eurozóny. 75 % úspor v Chorvatsku již bylo v posledních deseti letech nenominováno na eura.

Jaké jsou podmínky pro přijetí eura?

Podmínky, které musí každý stát pro přijetí eura splnit, jsou následující:

  • vyrovnaný státní rozpočet,
  • snížení státního dluhu na 60 % hrubého domácího produktu (HDP).

V současné době už je v Chorvatsku schválen rozpočet na rok 2020, který počítá s přebytkem 0,2 % HDP. V roce 2022 už má být tento přebytek až 0,8 % HDP. Co se týká druhého kritéria, dojde také ke snížení. Už ke konci tohoto roku by měl veřejný dluh dosáhnout 71,3 % HDP, přičemž na konci roku 2022 už by jeho výše měla dosahovat na 61,6 % HDP.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.