Chcete efektivní systém odbavení a navigování vozidel? Zvolte službu QTIR

Efektivní systém odbavení vede bezesporu k maximálnímu zefektivnění práce. I proto je zapotřebí zvolit vysoce kvalitní službu. QTIR je moderní dopravní odbavovací systém, který umožňuje řešit odbavení a navigaci nákladních vozidel například ve výrobních podnicích, skladech, logistických zařízení a podobných centrech. QTIR se vyznačuje elektronickým odbavovacím systémem, díky kterému dokáže přesně evidovat a sledovat pohyb vozidel. QTIR je v podstatě složen z TMS, což je Time slot management, tedy online rezervační systém umožňující plánování přeprav. Dispečer může efektivně plánovat konkrétní den i časové okno. Druhou součástí systému QTIR je registrace vozidel YMS. Pomocí samoobslužného kiosku se jednoduše zaregistrujete. Systém spolupracuje s dalšími zařízeními, jako jsou kamery čtecí RZ, RFID čtečky, závory, displeje a další. Díky tomu se zvyšuje efektivita a rychlost odbavení vozidel, ušetří se čas i náklady spojené s touto činností.

QTIR od společnosti TETRONIK

Služba QTIR se řadí do portfolia společností TETRONIK, která se zaměřuje především na vývoj a výrobu elektronických systémů v oboru slaboproudé elektroniky. Tato společnost se nevěnuje pouze odbavování nákladních vozidel, ale má široké uplatnění pro firmy, jež musí řešit například identifikaci osob a přesné sledování přístupů do jednotlivých objektů.

Foto: qtir.cz

Kdo může systém využívat?

Jak již bylo zmíněno, systém využívají především výrobní závody a logistická centra. Mezi spokojené zákazníky patří například společnost HOPI s.r.o. (působící v oblasti skladových služeb), CS-BETON s.r.o. (výrobce betonových výrobků), MUBEA (výrobce patřící do automobilového koncernu) či KLAUS Timber a.s. (výrobce dřevěných obalů) a další.

Jak celý systém funguje?

Systém QTIR je modulární systém, který se přizpůsobí potřebám zákazníka a umožňuje plánování přeprav v rezervačním portálu a plánování v modulu logistika. Z plánovaných přeprav jsou čerpána data při registraci vozidel do systému. Registraci provádí řidič na samoobslužném kiosku nebo na svém mobilním telefonu. Registrace probíhá výběrem z plánovaných přeprav, případně zadáním identifikátoru přepravy. Tím je zajištěna jednoznačná identifikace a zařazení přepravy do systému. Time slot management vám umožní efektivní plánování nakládek a vykládek ve Vašem areálu. Získáte tak přesný plán, kdy která přeprava má být odbavena. Díky tomu zkrátíte dobu čekání jednotlivých vozidel na vykládku či nakládku.

Náhledové foto: qtir.cz

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.