Cestovní pas: Jak dlouho trvá vyřízení a kolik zaplatíte

cestovní pas

Blíží se doba dovolených. Kam se obrátit, pokud vám končí platnost a potřebujete nový cestovní pas? Stejně tak v případě, že budete prvně cestovat do země, kde není možné se prokázat jen občanským průkazem. Jaká je lhůta pro vyřízení cestovního pasu a kolik vás to bude vše stát?

Vše je dobré řešit s předstihem. Nejinak tomu je i u vyřízení cestovního pasu. I když zde je možné zachránit situaci i takřka na poslední chvíli, tak počítejte s tím, že si značně připlatíte za tuto expresní službu.

Kde zažádat o cestovní pas

Žádost se podává u kterékoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností na území ČR. V zahraničí je možné zažádat u zastupitelského úřadu České republiky, což ale neplatí u cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů.

Lhůty pro vyřízení – standardní vs. expresní

Standardní lhůta je 30 dnů, pokud je žádost podána u zastupitelského úřadu, tak se jedná o 120 dnů. Můžete požádat o vyhotovení cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to do 5 pracovních dnů nebo v pracovních dnech do 24 hodin.

K žádosti je třeba doložit prokazující údaje zapisované do cestovního pasu, tj. například občanský průkaz, jiné doklady jako rodný list nebo oddací list. Rodný list nebo občanský průkaz pro osobu mladší 15 let, pokud podává žádost jeho zákonný zástupce. Pokud jste opatrovníkem, pěstounem, poručníkem, kterému byl svěřen občan mladší 15 let do osobní péče, je třeba doložit příslušné rozhodnutí soudu. Pokud váš pas je platný, ale zkrátka jste ho ztratili, tak v tomto případě je zapotřebí dodat odůvodnění žádosti o vydání nového cestovního pasu.

Cena za vyhotovení cestovního pasu

Za vydání pasu ve standardní lhůtě činí správní poplatek 600 Kč. V případě osoby mladší 15 let se jedná o 100 Kč. Za vystavení cestovního pasu ve lhůtě 5 pracovních dnů zaplatíte 3000 Kč, u osob mladších 15 let jde o výši 1000 Kč. V případě vydání v expresní lhůtě do 24 hodin zaplatíte 6000 Kč, u osoby mladší 15 let se jedná o poplatek 2000 Kč. Dále je třeba počítat s poplatkem 100 Kč v případě, že převezmete vydaný pas ve standardní lhůtě u jiného úřadu, než kde byla podána žádost o jeho vydání.

Vydávání pasů aneb kde převzít

Ve standardní lhůtě tam, kde byla podána žádost o vystavení. Cestovní pas vydaný v expresní lhůtě do 24 hodin výhradně na Ministerstvu vnitra v Praze. V případě pasu vystaveného ve lhůtě do 5 pracovních dnů tam, kde byla podána žádost o jeho vydání, nebo na Ministerstvu vnitra.

Zdroj: https://www.finance.cz/zpravy/finance/46712-kam-pro-pas-a-za-kolik/

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D

Náhledové foto: Pixabay