Čeští učitelé se shodují: chtějí AI ve školách

AI

Umělá inteligence je v letošním roce jedním z nejčastěji skloňovaných pojmů. Vede se diskuze o potenciálních přínosech AI i jejích rizicích. Velmi často je diskutován případný způsob zavádění AI na školách. Univerzita Palackého v Olomouci společně se společností Microsoft proto zpracovala širokou studii za účasti více než dvou tisíc učitelů z celé České republiky.

Učitelé a umělá inteligence

V rámci studie byly učitelům položeny otázky ve třech tematických okruzích. Ten první se zabýval názorem učitelů na AI jako takovou. Druhá skupina otázek si kladla za úkol zjistit co si pedagogové myslí o zavádění umělé inteligence do škol. Poslední okruh otázek mířil na konkrétní AI nástroje, respektive to zda již učitelé nějaké využívají.

AI

Foto: Pixabay

Obecné názory učitelů na AI

Z oslovených pedagogů jich 35 procent pociťuje směrem k AI obavy, 30 procent naopak v AI nebezpečí nevidí. Velmi podobná polarizace byla vidět i v odpovědi na otázku, zda může být AI prospěšnou pro vývoj dětí. 45,5 procenta učitelů si myslí, že ano, 47 procent z nich to vidí naopak. Plných 60 procent pedagogů potom říká, že na zavádění umělé inteligence do výuky ve velkém rozsahu je ještě příliš brzy.

AI ve škole

V čem však panuje mezi učiteli jasná shoda je to, zda by AI měla být ve škole využívána či nikoliv. Na tuto obecnou otázku odpovědělo kladně 56 procent z nich a pouze 19 procent bylo proti. Svědčí to o tom, že i přes určité obavy nechtějí učitelé nové trendy ignorovat. Je jim samozřejmě také jasné, že zavádění umělé inteligence promění jejich profesi a bude pro ně znamenat potřebu dalšího vzdělávání a osvojení si dalších dovedností. Na druhou stranu se učitelé nebojí toho, že by je umělá inteligence mohla nahradit úplně.

Zdroje informací: https://moneymag.cz/aktuality/ai-do-skoly-patri-maji-jasno-cesti-ucitele.d704fb84

https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/novy-vyzkum-ukazuje-ze-cesti-ucitele-maji-jasno-ai-do-skoly-patri/

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.