Česko je stále největší varnou pervitinu v EU

Osm z deseti Čechů pije alkohol. Česká republika je však dlouhodobě evropským lídrem v užívání a výrobě pervitinu. V roce 2022 bylo v zemi odhaleno téměř 160 nelegálních laboratoří na výrobu této drogy, což je více než v jakékoli jiné zemi Evropské unie.

Češi a jejich závislosti

Více než 60 procent dospělých Čechů se přiznává k nějaké formě závislosti na legálních návykových látkách nebo činnostech. Ačkoliv alkohol, kouření a sociální sítě jsou na první pohled běžnými návykovými faktory, česká společnost se stále potýká s jedním výrazným problémem – pervitinem.

Alkohol: Česká republika nadále na vrcholu

Průzkumy ukazují, že alespoň občas si alkohol dopřeje 80 procent Čechů, a čtvrtina populace uznává závislost na cigaretách. Alkohol, který má v České republice dlouholetou tradici, se stále drží na vrcholu seznamu návykových látek. Podle adiktologa Aleše Kudy je situace alarmující, protože přibližně 1,3 milionu Čechů se pohybuje na hranici rizikového a problémového pití.

Nejvýraznější rozdíly v pití alkoholu se projevují podle příjmů. Lidé s vyšším příjmem pijí alkohol dvakrát častěji než ti s nižším příjmem. To znamená, že společenský status hraje významnou roli v podobě závislostí.

Kouření

Kouření je další návykovou látkou, která si udržuje pevnou pozici v české společnosti. Aktuální výzkum Státního zdravotního ústavu ukázal, že téměř třetina mužů a pětina žen kouří. Mezi znepokojivé zjištění patří začátek kouření v raném věku, kde muži začínají kouřit dvakrát častěji než ženy. Tento trend může být ovlivněn rodinným prostředím a vzděláním. Lidé s vyšším vzděláním mají menší tendenci začínat kouřit v raném věku.

Pervitin: Česká specialita

Alarmující je však situace kolem pervitinu. Česká republika se stala velkým producentem a konzumentem této drogy. Ze statistik plyne, že ze všech oficiálně zaznamenaných míst v EU, kde se vyrábí pervitin, připadá na Českou republiku více než 82 procent.Oproti statistice z roku 2017 se ale situace mírně změnila, v té době totiž v Česku bylo až devět z deseti všech varen.

Výroba pervitinu stále neklesá, i když jeho výroba byla ovlivněna nedostatkem surovin kvůli pandemii COVID-19. V roce 2022 bylo v zemi odhaleno téměř 160 nelegálních laboratoří na výrobu této drogy. To je více než v jakékoli jiné zemi Evropské unie.

Zdroje info: Instagram, X, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-data-ukazuji-ze-osm-z-deseti-cechu-pije-239373

Náhledové foto: Pixabay