Česká spořitelna vydává největší emisi zelených dluhopisů

Euro bankovky

Česká spořitelna v této době uskutečnila zatím největší emisi takzvaných zelených dluhopisů, co se tuzemských finančních institucí týče. V rámci této emise nabídla mezinárodním investorům dluhopisy v celkové hodnotě půl miliardy euro. Z výtěžku prodeje těchto dluhopisů chce spořitelna financovat projekty zaměřené zejména na ochranu životního prostředí a udržitelnost.

Třetí banka ze skupiny Erste

Česká Spořitelna je již třetí institucí ze skupiny Erste, která takový úpis těchto dluhopisů realizuje. Před ní k takovému kroku přistoupila ještě Erste Bank a Slovenská sporiteľna. Česká spořitelna tak potvrzuje své záměry, které by měly vést k posílení udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Dle vyjádření Tomáše Salomona, předsedy představenstva České spořitelny, spořitelna vnímá svou společenskou odpovědnost, ke které se Česká spořitelna hrdě hlásí. Jde o první emisi dluhopisů této banky po deseti letech. Úplně poprvé pak vydává tyto takzvané zelené bondy.

Dluhopisy za 500 milionů eur

Dle vyjádření společnosti tento krok zapadá do strategie udržitelného financování a celkového ekonomického rozvoje, které mají snižovat dopady na životní prostředí. Získané peníze z prodeje těchto dluhopisů chce spořitelna použít na energeticky úsporné projekty v oblastech komerčních i retailových nemovitostí a obnovitelných zdrojů. Právě kvůli tomu nabízí spořitelna investorům seniorní nepreferované zelené dluhopisy, jejichž splatnost činí sedm let (a jsou svolatelné po šesti letech). Celková hodnota je 500 milionů euro a dluhopisy splňují kritéria započtení mezi vlastní zdroje a uznatelné závazky.

Zájem o dluhopisy byl vysoký

Zájemci o tyto dluhopisy České spořitelny na sebe nenechali dlouho čekat. Zájem byl vysoký a dosáhl až 1,3 miliardy eur. Nejvíce se o dluhopisy zajímali investoři z Německa a Rakouska (33 %), poté CEE (17 %), Beneluxu ( 17 %), Francie (10 %) a Švýcarska (9 %). Typově pak bylo nejvíce investic správců aktiv (68 %), penzijních fondu a pojišťoven (21 %) a bank (10 %).

Zdroj: https://www.protext.cz/zprava.php?id=37270
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.