Česká manažerská elita volá po zásadních ekonomických změnách

Průmysl

U příležitosti letošního výročí pádu komunistického režimu zveřejnilo 32 vrcholových manažerů významných českých firem prohlášení, ve kterém vyzývá politiky – ať již ty současné nebo ty budoucí – aby odstartovali novou zásadní změnu české ekonomiky. Ta by měla být svým rozsahem prakticky srovnatelná s tou, která nastala v roce 1989, byť principiálně samozřejmě jiná. Kdo je pod výzvou podepsán a jaké jsou její hlavní body?

Prohlášení vrcholných manažerů

Do skupiny více než třicítky top postav českého průmyslu, kteří prohlášení podepsali, patří např. šéf ČEZu Daniel Beneš, Martin Jahn ze Škody Auto, majitel Průša Research Josef Průša, ředitel firmy Avast Eduard Kučera a mnozí další. Ti v prohlášení uvádějí, že rok 1989 přinesl zásadní a úspěšnou transformaci ekonomiky. Její úspěch byl ale z velké části založen na otevření hospodářství a masivním přílivu zahraničních investic a levné pracovní síle v kombinaci s výhodnou polohou.

V současné době ale již tyto předpoklady nefungují, resp. ztrácejí na významu, vyjma zmíněné geopolitické polohy. Jestliže v 90. letech mohl průmysl v Česká republice využívat infrastrukturu, která bylo z tehdejšího pohledu dostatečná, dnes to již neplatí. Stejně tak se ztrácí potřebná kvalifikovanost pracovních sil a samozřejmě již neplatí ani premisa o levné pracovní síle. Je proto ekonomiku potřeba opět transformovat a přizpůsobit požadavkům dnešního světa.

Hi-Tech

Foto: Pixabay

Vzdělání, EU i Green Deal

K tomu, aby se český průmysl dostal tam, kde byl v období První republiky, potřebuje podle signatářů celou řadu změn. Mezi ty patří např. často zmiňovaná digitalizace a vzdělávání, podpora investic občanů do akcií malých a středních firem, větší zapojení samospráv na daňových výnosech firem. Stejně tak je podle podepsaných osobností třeba podpořit příchod kvalifikovaných zahraničních pracovníků či zlepšit informovanost občanů o přínosech členství v EU a v NATO. Právě pevné zakotvení v evropském prostoru je základní podmínkou úspěchu.

Podepsané osobnosti taktéž boří mýtus o tom, že je průmysl v opozici proti změnám, jejichž symbolem je evropský Green Deal. Ve skutečnosti je tomu spíše naopak. Například Martin Vohánka, majitel firmy Eurowag, považuje Green Deal za velkou příležitost k tomu, aby se Česká republika proměnila z montovny ve znalostní ekonomiku produkující vysokou přidanou hodnotu.

Zdroj informací: https://forbes.cz/nejzasadnejsi-vyzva-poslednich-let-osobnosti-byznysu-volaji-po-revoluci/

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.