Češi se stále bojí změny zaměstnání

Úřad práce

Češi platí tradičně za typ lidí, kteří jsou ve volbě svých zaměstnání spíše konzervativní a neradi jej mění. Průměrně vymění Čech zaměstnání až po 8 letech. V této době je však situace ještě horší. Kvůli nejisté budoucnosti, která spočívá zejména v ekonomických následcích pandemie, lidé téměř rezignují na změnu zaměstnání a obměny pracoviště se bojí.

Výrazné snížení dobrovolné fluktuace

Výrazně se snížila takzvaná dobrovolná fluktuace. Tedy jakýsi přirozený, a hlavně dobrovolný pohyb zaměstnanců na trhu práce. Lidé se prostě a jednoduše bojí nyní měnit své zaměstnání. Zejména kvůli ekonomickým následkům krize a nejisté budoucnosti. Dále pandemie pro pracovní trh znamenala také velký přesun mnoha pracovních pozic jen na virtuální úroveň.

Nejisté obory nejsou atraktivní

Nejvíce na pandemii doplácí sektor gastronomie a turistického ruchu. Právě tyto oblasti sice již nyní fungují v téměř neomezeném režimu (omezení spočívají v hygienických a epidemiologických požadavcích), avšak situace zde je nejistá. Proto je pro mnoho zaměstnanců tento sektor ekonomiky výrazně neatraktivní a pro zaměstnavatele je tedy těžší najít vhodné pracovníky. Dále se snížila fluktuace na pracovním trhu také kvůli tomu, že nyní zaměstnavatelé, i kvůli nedostatku pracovní síly, o své pracovníky více pečují. Zvýšila se také minimální mzda a obecně lze říci, že se zlepšuje firemní kultura.

Ze situace mohou těžit absolventi

Z této situace na trhu práce, kdy zaměstnanci málo mění práci a do některých oborů se vůbec nehrnou, mohou využít čerství absolventi. Někdy je pro ně těžší ihned po škole najít ideální pracovní pozici, zejména kvůli nedostatku zkušeností. Nyní je to však jinak, a protože zaměstnavatelé nemají pracovníků moc, mohou mít absolventi větší šanci. V této době chybí zaměstnanci téměř ve všech oblastech. Téměř všichni absolventi tedy jsou přijati na místa, která poptávají. Mohou dosáhnout i na více benefitů či vyšší nástupní plat.

 

Zdroj informací: https://www.novinky.cz/finance/clanek/lide-se-stale-boji-menit-zamestnani-40367137
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.