Auta vs. planeta: Kanada se ocitá uprostřed kulturní války o dopravu

auta

Ministr životního prostředí Steven Guilbeault minulý týden prohlásil, že Kanada už nebude investovat do megaprojektů silnic. Jeho slova vzbudila vlnu odporu a rozpoutala debatu o budoucnosti dopravy v zemi. Na druhé straně zastánci ekologické dopravy vnímají Guilbeaultovo prohlášení jako krok správným směrem.

Na konferenci o dopravě prohlásil Guilbeault, že Kanada přehodnotí svůj přístup k dopravě a namísto investic do silnic a automobilismu se zaměří na podporu aktivní a veřejné dopravy.

Závislost na automobilech

Kanada je zemí s rozsáhlou automobilovou kulturou. V roce 2000 bylo na silnicích 18 milionů vozidel se spalovacími motory, dnes je jich 26 milionů. Doprava je jedním ze zdrojů emisí skleníkových plynů v zemi. Závislost na autech má i další negativní dopady, jako jsou rostoucí dopravní zácpy.

Elektromobily jsou prezentovány jako ekologická alternativa, ale i jejich výroba a provoz má dopady na životní prostředí. Těžba nerostných surovin pro baterie a rostoucí popularita SUV s sebou přinášejí další a další problémy.

Argumenty pro a proti

Zastánci automobilové dopravy argumentují, že auta jsou nezbytná pro mobilitu a ekonomiku. Poukazují na rozlehlost Kanady a řídké osídlení, které ztěžují zavádění alternativních forem dopravy. Odpůrci automobilové závislosti zdůrazňují nutnost investic do ekologicky šetrných dopravních systémů, jako je veřejná doprava, cyklistika a pěší doprava. Argumentují, že tyto systémy jsou nejen ekologičtější, ale i zdravější a ekonomičtější.

Eriel Tchekwie Deranger z Indigenous Climate Action kritizuje „zelený kapitalismus“ a kolonialismus, které se skrývají za elektromobilitou. Těžba surovin pro baterie ohrožuje nejen životní prostředí, ale domorodou komunitu mnoha zemí.

Příklady z praxe

Města jako Amsterdam a Kodaň ukazují, že přechod na udržitelnější dopravní systémy je možný. V těchto městech se podařilo výrazně snížit automobilovou dopravu a zvýšit podíl cyklistiky a pěší dopravy. Toho bylo dosaženo investicemi do infrastruktury, kampaněmi na podporu ekologické dopravy a regulací automobilové dopravy.

Zdroje info: X, https://www.cbc.ca/news/politics/steven-guilbeault-road-infrastructure-committee-1.7121525, https://www.nationalobserver.com/2024/02/20/analysis/why-steven-guilbeault-roadway-remarks-car-crazy-culture-war

Náhledové foto: Pixabay