Analýza současného hypotečního trhu a vyhlídky do budoucna

hypotéka

Poslední tři roky přinesly v hypotečním trhu značné změny. Ekonomická situace se neustále vyvíjí a s ní se mění i úrokové sazby, což výrazně ovlivňuje hypoteční trh. Přestože po zavedení povinných parametrů České národní banky (ČNB) v předchozím roce došlo k poklesu počtu nově uzavřených smluv, čísla ukazují, že zájem klientů o hypotéky stále roste.

Změny na hypotečním trhu

S odstupem času se na rok 2020 díváme jako na období vzestupu zájmu o refinancování. Měsíčně bylo podáno přibližně 2 000 žádostí. Průměrná výše hypotéky tehdy činila 2,4 milionu Kč s průměrnou úrokovou sazbou 2 % p.a.

O rok později, v roce 2021, zažil trh s hypotékami markantní nárůst. Měsíčně bylo uzavřeno až 5 000 smluv. Průměrná výše hypotéky se zvýšila na 2,6 milionu Kč, a to díky nižší sazbě kolem 1,89 % p.a., jak uvádí Adam Kaška, regionální ředitel společnosti Fingo.cz.

Nástup roku 2022 přinesl na trh výrazné změny. Základní úroková sazba vzrostla na 7 % p.a., což vedlo k poklesu počtu žádostí o refinancování na 450 měsíčně. Přísná regulace České národní banky (DTI, DSTI a LTV) dále ovlivnila dynamiku trhu. Průměrná výše hypoték se vrátila na 2,4 milionu Kč, přičemž úroková sazba stoupla na 5,3 % p.a.

I v roce 2023 pozorujeme pokračující trendy z minulého roku. Základní úrokové sazby zůstávají na úrovni 7 % p.a., ale poptávka po refinancování stále roste. V lednu bylo podáno 430 žádostí a v červnu dokonce 816. Zrušení regulace DSTI od července 2023 dále podpořilo zvýšení počtu žádostí, jak zdůrazňuje Kaška.

Růst výše hypoték na refinancování

Průměrná výše hypoték na refinancování nyní dosahuje 2,36 milionu Kč, což se již přibližuje úrovni z června 2022 před zdražením. Aktuální úroková sazba se pohybuje kolem 5,86 % p.a. a svědčí o proměnlivé povaze hypotečního trhu.

Vyhlídky do budoucna

Pokud se ohlédneme za rokem 2022, zjistíme, že tento rok byl pro trh s refinancovanými hypotékami obzvlášť výnosný. Celkový počet uzavřených hypoték na refinancování vzrostl na 15 216, což se odrazilo i v jejich finančním objemu ve výši 39,4 miliardy Kč.

Během prvního pololetí roku 2023 bylo podáno 4 064 žádostí o refinancování a celkový objem těchto hypoték dosáhl 9,27 miliard Kč. Pro druhé pololetí lze očekávat ještě vyšší aktivitu. Předpokládá se, že se počet žádostí bude pohybovat kolem 5 000 a objem hypoték na refinancování se vyšplhá na 12 miliard Kč.

Lze tedy předpokládat, že celkový počet žádostí o refinancování dosáhne hranice 10 000, zatímco celkový finanční objem uzavřených hypoték se vyšplhá na hodnotu 21,3 miliard Kč. Tyto prognózy naznačují trvale rostoucí zájem o refinancování a pozitivní vývoj na dynamickém hypotečním trhu.

Zdroje info: Fingo.cz

Náhledové foto: Pixabay