Analýza: Proč soud zprostil Babiše obžaloby

Andrej Babiš

Včera padl prvoinstanční rozsudek Městského soudu v Praze v kauze Čapí hnízdo, který zprostil bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), který je nyní kandidátem na prezidenta. V následujícím textu rozebereme, co stálo za tímto zatím nepravomocným verdiktem o Babišově nevině.

Z čeho obžaloba Babiše vinila

Zpočátku je určitě dobré zopakovat, o co v tomto případě, tedy v kauze Čapí hnízdo šlo. V roce 2008 se měl dle státního zastupitelství Andrej Babiš podílet jako účastník na trestním činu spáchaným Janou Nagyovou, manažerku Agrofertu, kdy tato požádala o dotaci pro společnost Farma Čapí hnízdo, která měla nejasnou vlastnickou strukturu, dle obžaloby však byla propojeným podnikem v rámci koncernu Agrofert. Andrej Babiš o tom měl vědět a celou věc řídit, napomoci k zastřenému oddělení vlastnických struktur od Agrofertu a požádání o dotaci.

Státní zastupitelství nesdílelo názor policie

Výše popsané jednání, které vyplývalo z usnesení o zahájení trestního stíhání a poté také z podané obžaloby státním zástupcem Městského státního zastupitelství v Praze Jaroslavem Šarochem, dle soudu však nebyl trestným činem. Nejprve se předseda senátu Jan Šott vyjádřil k vyšetřovacím verzím, respektive hodnocení jednání v přípravném řízení. Nejprve se totiž vedlo vyšetřování policejním orgánem tak, že šlo o účelové a jen na oko provedené vytvoření společnosti a její odtržení od koncernu Agrofert, aby mohla společnost čerpat dotaci, kterou Agrofert nikdy nemohl dostat. Státní zastupitelství mnohá skutková jednání přebírá, avšak v průběhu přípravného řízení (tedy řízení od zahájení úkonů v trestním řízení do nařízení hlavního líčení před soudem) přijalo jinou konstrukci hodnocení skutku. Mělo jít o to, že došlo k vyčlenění společnosti z koncernu a následně byly Janou Nagyovou za účasti Andreje Babiše úmyslně sděleny nepravdivé údaje o tom, že Farma Čapí hnízdo je malým a středním podnikem, jelikož není propojeným podnikem s Agrofertem.

Soud zkoumal všechny právní verze

Právně jde tedy o jinou konstrukci a nutno dodat, že hůře prokazatelnou, obžaloba se totiž dle soudce musela zabývat akademickou debatou, zda je farma propojeným podnikem, tedy mimo jiné tím, kdo společnosti ovládal a zda si Agrofert a Farma Čapí hnízdo konkurovaly. U verze policie by se toto prokazovat nemuselo. Soud je však vázán skutky, nikoli jejich právním hodnocením, proto se zabýval oběma výše nastíněnými právními konstrukcemi. Obě však považuje za obžalobou neprokázané. Dle znaleckého posudku si Agrofert a Farma Čapí hnízdo nekonkurovali, nebyli tedy dle právní definice propojenými podniky, a proto mohla být farma považována za malý a střední podnik. Zadruhé dle provedeného dokazování má soud za to, že ani účelovost a obcházení zákona nebylo možné prokázat, jelikož klíčový svědek věrohodně vylíčil, že společnost nebyla jen na oko, ale opravdu se zde pracovalo a plánovalo, co s farmou dále. Andrej Babiš ji chtěl prodat, nakonec ji daroval dětem. Nápad s dotací měla Nagyová mít až poté, tedy ne ještě před vyčleněním společnosti z koncernu.

Andrej Babiš

Zdroj: Pixabay

Šaroch si ponechal lhůtu pro odvolání

Celý případ nemusí být ještě u konce, státní zástupce Jaroslav Šaroch se sice na místě neodvolal, ponechal si však lhůtu pro podání odvolání. Písemné vyhotovení rozhodnutí s odůvodněním by mělo být hotovo nejspíše do tří měsíců, zejména vzhledem k právní i důkazní náročnosti věci. Může se tedy stát, že rozsudek nenabyde právní moci a státní zastupitelství se odvolá. V takovém případě by spis putoval na Vrchní soud v Praze, který by mohl věc buďto potvrdit, nebo vrátit k řízení v prvním stupni opět soudci Šottovi s pokyny pro další dokazování.

Zdroj: Ústní vyhlášení rozsudku a odůvodnění ze dne 9. ledna 2022 ve věci spis. zn. 56 T 7/2022, Tisková konference předsedy senátu rozhodujícího ve věci 56 T 7/2022 Městského soudu v Praze ze dne 9. ledna 2022 vysílané od 13:00 na České televizi, https://www.reflex.cz/clanek/soud-s-babisem/116906/soud-zprostil-babise-a-nagyovou-obzaloby-glosovali-jsme-zive-vyneseni-rozsudku-v-kauze-capi-hnizdo.html

Náhledové foto: Andrej Babiš / Twitter

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.